RENTEMØTE I STORBRITANNIA: Lar renten være kriselav

Den britiske sentralbanken lar renten og krisetiltakene stå uendret.

HOLDER RENTEN LAV: Sentralbanksjef Mervyn King holder den britiske styringsrenten uendret.
Publisert:

Bank of England lar styringsrenten står uendret på rekordlave 0,5 prosent etter torsdagens rentemøte, melder banken på sine nettsider.

Banken velger dermed å prioritere den trege gjeninnhentingen i britisk økonomi, over inflasjonstrusselen.

Den kraftige prisveksten bidro før møtet til at markedet priset inn 20 prosent sannsynlighet for at styringsrenten denne gangen ville bli hevet til 0,75 prosent, ifølge Reuters.

Britenes økonomi har vist tegn til tregere vekst, etter at regjeringen har lansert både skatteøkninger og utgiftskutt for å balansere de statlige budsjettene.

Dermed kommer fraværet av en pengepolitisk innstramming godt med, ettersom finanspolitikken allerede virker innstrammende på økonomien.

Økt kritikk

Samtidig ventes kritikken å tilta etter dagens rentebeslutning, ettersom hardt pressede briter får forverret økonomi av den kraftige veksten i prisene.

I desember i fjor var den årlige inflasjonen 3,7 prosent.

Det er nesten dobbelt så mye som inflasjonsmålet på 2 prosent som Bank of England styrer pengepolitikken etter. Prisenveksten anslås imidlertid å øke farten ytterligere, i kjølvannet av prishoppet som har preget oljen og en rekke råvarer den siste tiden.

Sentralbanksjef Mervyn King anslo i januar at inflasjonen kan stige så høyt som til 5 prosent over de nærmeste månedene.

Han tror imidlertid atprisveksten vil avta igjen, og nærme seg målet på 2 prosent i starten av 2012. Den trege utviklingen i økonomien og fraværet av ytterligere inflasjonssjokk vil bidra til dette, mener King.

Uenige om inflasjonen

Referatet fra rentemøtet som fant sted 12. og 13. januar viser imidlertid at deler av den pengepolitiske komiteen er mer bekymret for inflasjonen enn King.

To medlemmer av BoEs pengepolitiske komitee var ikke enige i synet på prisveksten, og stemte for en heving av renten på 0,25 prosentpoeng i januar.

Som vanlig vil ikke referatet fra det siste møtet bli tilgjengelig før rundt to uker i etterkant, som denne gang er 23. februar.

Les referatet i sin helhet her. (PDF-format)

Les flere nyheter på E24.

Publisert: