S&P mener Hellas går mot konkurs

Dersom de nåværende planene om nytt kriselån til Hellas blir gjennomført, kan landet gå konkurs, advarer ratingbyrået.

TRUES: Hellas kan gå konkurs, dersom et nytt kriselån innebærer at bankene utvider løpetiden på greske lån, advarer S&P.
Publisert:

Etter at det greske parlamentet onsdag og torsdag forrige uke stemte for nye innsparingstiltak, ligger Hellas nå an til å få utbetalt 12 milliarder euro fra fjorårets kriselån fra EU og IMF.

Like fullt trenger landet mer penger, og planene for et nytt kriselån har allerede begynt å ta form.

Mandag gjør ratingbyrået Standard & Poor's det imidlertid klart at lånet slik det nå er konstruert kan føre til at Hellas slås konkurs.

Dersom franske og tyske banker utvider nedbetalingstiden på lånene til Hellas, slik det har blitt foreslått, vil ratingbyråene med stor sannsynlighet klassifisere dette som en konkurs.

- Sannsynligvis konkurs

Europas ledere har fått bankenes støtte til en slik løsning for å sikre seg at bankene viderefører sine lån til greske myndigheter på rundt 30 milliarder euro, for å hindre at dette beløpet må dekkes av europeiske myndigheter.

Hovedforslaget går ut på at obligasjonseierne reinvesterer 70 prosent av beholdningene som løper ut i løpet av de neste tre årene i nye obligasjoner med 30 års løpetid.

Obligasjonene skal ha en årlig rente på mellom 5,5 og 8 prosent, avhengig av hvor sterk veksten i den greske økonomien blir, ifølge FT.

Det andre forslaget går ut på å få investorene til å kjøpe nye obligasjoner med fem års løpetid, med en rente på 5,5 prosent, med pengene de får fra lånene som nedbetales av Hellas frem til midten av 2014.

Kan bli nedgradert

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har lagt stor vekt på at bankene deltar på frivillig basis, og at ordningen derfor ikke kan kategoriseres som en konkurs.

Så enkelt der det imidlertid ikke, slår S&P fast.

Byrået mener en utvidelse av løpetiden på lånene vil innebære at investorene vil sitte igjen med en lavere verdi knyttet til kredittobligasjonene enn før, og at det derfor i praksis er en konkurs.

Bankene ville heller ikke villet gi lån til Hellas med 30 års løpetid om det ikke hadde vært en del av en kriseløsning, mener byrået.

- Det er vårt syn at de to finansieringsforlagene beskrevet av Federation Bancaire Francaise sannsynligvis vil være en konkurs, uttaler S&P i en melding.

- Med en gang løsningen blir implementert vil vi etter kort tid tilegne Hellas en ny kredittrating som reflekterer vårt syn på risikoen knyttet til gresk statsgjeld, heter det videre.

Ved refinansiering av greske statsobligasjoner som løper ut i år vil de nye kredittpapirene bli tildelt ratingen «D», opplyser byrået. All annen gjeld som utstedes vil sannsynligvis også bli satt i denne gjeldskategorien.

- De skaper helt åpenbart et problem for løsningene som har blitt diskutert, sier Marc Ostwald, rentestrateg ved Monument Securities i London, til Bloomberg.

- Det er en risikabel øvelse, og S&P kommer tilsynelatende til å stå fast på dette uavhengig av at synet vil være svært upopulært.

Les også:

Hellas frykter turistene vil skygge unna

Eurosonen godkjenner Hellas-hjelp

Utsetter møte om ny gresk krisepakke

Publisert: