Huitfeldt: - Budsjettet strider med regjeringserklæringen

Anniken Huitfeldt (Ap) er skuffet over regjeringens kutt til «de som trenger det mest».

OPPGITT: Anniken Huitfeldt (Ap) er skuffet over statsbudsjettet.

Ned Alley
Publisert:

- Dette er et budsjett som kutter i bistanden til de som trenger det mest. Vi går i feil retning for hvordan Norge skal oppfattes, sier Huitfeldt, som er Arbeiderpartiets leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Hun viser til at regjeringens budsjettforslag kutter over 400 millioner kroner blant annet til FN-organisasjoner, til demokrati og menneskerettigheter og i bistand til Afrika og Latin-Amerika.

- Hovedlinjen fra regjeringen i regjeringserklæringen er støtte til demokrati og menneskerettigheter. Forslaget til budsjett viser det motsatte, med kutt på over 100 millioner i midler til samfunns- og demokratiutvikling, og til fred, forsoning og demokrati. Det er heller ingen økninger til nye humanitære satsinger, sier Huitfeldt.

Hun er også skuffet over at flyktningkrisen i Syria ikke får en større budsjettandel.

LES OGSÅ: