Slik kommenterer økonomene rentemøtet

Økonomer fremstår likevel langt mer pessimistiske enn Norges Bank.

MODERAT VEKST: Seniorøkonom Kathrine G. Boye i Nordea Markets har allerede nedjustert sine anslag for norsk økonomi - nå følger Norges Bank etter.
Publisert:

- Dette var en veldig forsiktig melding fra sentralbanken, konkluderer seniorøkonom Katrine G. Boye i Nordea Markets etter rentemøtet i Norges Bank torsdag.

Norges Bank holdt renten uendret på 1,5 prosent på rentemøtet, men gir tydelig melding om at utsiktene for norsk økonomi til neste år ikke er like gode som banken så for seg for bare drøyt to måneder siden.

Les også: Nå får vi Norges Banks rentesyn for nest år

Vekstanslagene for norsk økonomi er justert ned, og det samme er utsiktene for en renteheving. Den er utsatt med et år, til 2015.

- Man må tolke det som at Norges Bank ser svakheter i økonomien. Vi går fra en periode med veldig sterk utvikling til en periode med mer moderat vekst. Det tar Norges Bank innover seg, og utsetter derfor renteoppgangen.

Gjennom de siste månedene har flere data tydet på en kraftig brems i norsk økonomi: Bboligprisene faller, antall konkurser stiger, og det samme gjør arbeidsledigheten. Det har også smittet over på stemningen blant norske bedriftsledere, som i flere undersøkelser i forrige uke viste at optimismen er i ferd med å avta.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika er den som har gått lengst dystre spådommer, og mener Norge allerede befinner seg i økonomiske nedgangstider.

Les også: «Et monument over en feilslått penge- og kredittpolitikk»

- Folk har endret adferd

- Dette er som ventet. Jeg har spådd lenge at det vil ta lengre tid enn de har trodd. All usikkerheten ute og hjemme har ført til en endring i folks atferd, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen til E24.

- Nå ser vi de langsiktige effektene av kostnadsnivået vi har her hjemme. Det har slått inn i konsum og investeringsatferd og også inn i boligmarkedet. Dette vil føre til at vi vil ha lave renter svært lenge, og en svakere vekst enn vi har vært vant til, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Markets til E24.

- En forsiktig melding

Hos Nordea har økonomene den siste tiden tegnet et litt mindre optimistisk bilde av norsk økonomi, ikke minst i sitt syn på boligprisene, som banken tror kan falle med opptil 20 prosent.

Les også: Halverer vekstanslag for norsk økonomi

Boye lister opp lavere renter internasjonalt, nedjustert vekstbilde og utsikter til lavere lønnsvekst enn først antatt, som årsaker til at den varslede renteoppgangen er skjøvet ett år frem i tid.

- De observerer at veksten er svakere enn de trodde og at inflasjonspresset vil holde seg temmelig lavt fremover, fortsetter Boye.

Et helt år?

- Dette var ikke veldig uventet. Men vi hadde ikke forventet at de ville skyve på det et helt år, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

- Et svakere økonomisk bilde for Norge, og at renten ute har falt, er trolig viktige bidragsytere til at de har skjøvet på endringen, sier Aamdal.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener det fort kan komme endringer i renteutsiktene når neste gjennomgang av norsk økonomi presenteres 27. mars neste år.

- Vi må imidlertid ikke legge for mye i dette, de har bare nedjustert rentebanen med et kvart prosentpoeng. Ting kan skje; andre land kan justere sin rente, valutakursen kan styrke seg, eller boligmarkedet kan ta seg opp igjen. Det skal ikke store endringer til før det kan tenkes at de endrer rentebanen igjen ved neste korsvei, sier Jullum.

Han peker likevel på at Norges Bank tilsynelatende har en enklere rente-jobb nå enn ved inngangen til året.

- Nå er inflasjonen på vei mot målet, valutakursen har blitt svakere, og boligprisveksten har avtatt. Dermed har de tre tingene som ga Norges Bank hodepine tidligere, kommet på plass i løpet av året. Alle hensyn trekker i samme retning, og Norges Bank har bedre tid nå, sier han.

Les også:

Publisert: