Slik vil Ap ramme boligspekulantene

I forslaget til nytt stortingsvalgsprogram åpner Arbeiderpartiet for å utvide kravet om å bo i minst ett år i boligen din før du kan selge den skattefritt.

HAR EN PLAN: Fra sitt kontor på Stortinget forteller Hadia Tajik om hvordan Ap vil redde boligmarkedet.
Publisert: Publisert:

– Vi vurderer å øke den botiden, til for eksempel to eller tre år. Det vil gjøre det mindre interessant å spekulere i boliginvesteringer, fordi man ikke kan selge den videre med gevinst etter kort tid.

Det sier nestleder og leder av programkomiteen i Ap, Hadia Tajik (33), til VG.

Programmet vedtas på Aps landsmøte 20. til 23. april.

Les også: SV-Audun foreslår superradikale boligkrise-tiltak

Må styres mer

Norges største parti har ambisjoner om å sette boligpolitikk på dagsorden før stortingsvalget 11. september.

– Diagnosen er enkel: Det blir bygd for lite boliger, det er for vanskelig å komme inn i boligmarkedet og det er for lett å spekulere i bolig. Boligutviklingen må styres mer, fastslår hun.

Tajik påpeker at selv om økt krav til botid blir innført, vil man beholde dagens regelverk.

– I dag finnes det en unntaksordning. Hvis du for eksempel må flytte som følge av jobbskifte, vil du fortsatt kunne komme unna kravet. Den vil selvfølgelig også gjelde hvis man endrer kravet til botid, sier hun.

Les også: Hadia Tajik ble skilt og flytter hjem til Rogaland

Voldsom prisstigning

Det har vært en eksplosiv vekst i boligprisene de siste årene. I Oslo steg prisene for eksempel med utrolige 23,3 prosent i fjor.

– Det aller viktigste å ta tak i, er å bygge flere boliger. Der har vi flere tiltak. Det ene er å stille lovkrav til kommunene om å utarbeide boligplaner. I seg selv bygges ikke boliger bare fordi en lov sier at man skal lage en plan. Vi tenker oss at boligplanen skal lages sammen med kommuneplanen, og at den skal være langsiktig og helhetlig, og se boligbygging opp mot befolkningsutvikling og infrastrukturplaner, sier Tajik.

Les også

Finansministeren: – Litt tidlig å friskmelde norsk økonomi

Ap går i programforslaget også inn for at staten skal gå langt kraftigere til verks enn tidligere for å få kommunene til å bygge høyere og tettere – særlig i nærhet til kollektivknutepunktene.

– Vi må stille krav til kommunene om boligbygging rundt kollektivknutepunkter for at staten skal bidra til store infrastrukturprosjekter i storbyområdene. For Aps del er det aktuelt å bidra med inntil 70 prosent på de store kollektivprosjektene. Som for eksempel Fornebu-banen. Og Superbuss-prosjektene i Stavanger og i Trondheim. Men da er vårt klare krav til kommunene at de planlegger boligbyggingen nær knutepunktene for at de skal få statlig støtte.

Bønn fra førstegangskjøper: Ikke kjøp alle leilighetene våre!

– Bærum kommune har ikke ønsket så tett boligbygging på Fornebu at banen ut dit ikke er blitt noe av?

– Riktig. Med oss i regjering må Bærum lene seg fremover hvis de skal få penger fra staten i forbindelse med Fornebu-banen.

Hun tror den tradisjonelle motstanden i lokalmiljøer mot å bygge tettere og mer i høyden er i ferd med å bli svekket.

– Vi må styrke tilskuddsordningen for fornyelse og fortetting av eksisterende boligmasse. Denne ordningen finnes i Husbanken i dag, men som det må gjøres to ting med: Det ene er å gjøre tilskuddsordningen større, det andre er å senke terskelen for bruk, slik at man for eksempel kan bygge mer i høyden. At man kan bygge om fra næringsbygg til bolig.

Les også: Sluttet brått hos Ap-Hadia: – Vi fikk det ikke til

Startlån til unge

Tajik viser til den rødgrønne regjeringens metoder for å innføre full barnehagedekning også i boligpolitikken.

– Vi vil at det skal etableres et forpliktende samarbeid mellom staten og de største kommunene. Dette er viktig for å holde trykket oppe. Da vi vedtok at vi ville ha full barnehagedekning, og ville ha opp trykket på det, så var dette ett av virkemidlene man brukte.

Les også

Nordmenn bruker minst på bolig i Skandinavia

• Kommunene kan gi startlån til unge med liten egenkapital og god inntektsutsikt:

– Siden 2014 har man tatt vekk unge som målgruppe for startlånene. Kun vanskeligstilte har vært målgruppen. Vi mener at førstegangsetablerere er en såpass viktig målgruppe at de bør være en del av startlån-ordningen, sier Tajik.

Les også: Stadig flere får foreldrehjelp for å komme seg inn på boligmarkedet

• Øke Husbankens rammer, og vurdere et differensiert rentesystem.

– I dag er det sånn hos Husbanken at man har felles rente uansett hvilken låntagergruppe man tilhører, og hvilket formål det er man ønsker lån til, og hvilken grad av sikkerhet man kan stille. Vi mener at man bør differensiere det, sånn at Husbankens lån blir mer konkurransedyktige, og at Husbanken kan spille en mer aktiv rolle for å gi folk innpass i boligmarkedet.

– SV har tatt mål av seg å gjøre boligpolitikk til en av de store valgkampsakene. Det har det ikke vært på årtier. Tror du det kan bli en stor sak i stortingsvalget?

– Jeg tror nok at det er arbeid, skole og helse som kommer til å dominere valgkampen, men i enkelte deler av landet så er det klart at man opplever det vanskelige boligmarkedet veldig tett på. Det er en viktig sak reelt sett uansett om den blir stor i valgkampen.

Les også

«Oslos nye bydel» skal huse 10.000 - og ligger i Ski

Aps nestleder slakter regjeringens boligpolitikk i inneværende stortingsperiode:

– Regjeringen har vært veldig passiv i boligpolitikken. Jeg kan i farten ikke komme på at de har lagt frem for Stortinget en eneste sak av vesentlig betydning i løpet av de siste tre og et halvt årene. Boligpolitikken er et av de beste eksemplene på at man ikke kan overlate alt til markedet. Da trenger man politiske initiativ, og det har vi ikke sett fra Høyre og Frp, sier hun.

I et intervju med VG i november i fjor, fortalte Tajik at hun skal flytte til hjemfylket Rogaland.

– Har du kjøpt bolig i Sandnes nå?

– Nei, ikke ennå.

Les også

Slik rammes norsk økonomi ved 20 prosent boligprisfall

Les også

Jensen: Nye jobbtall viser bedring

Les også

Her kan du leie for å kjøpe bolig

Publisert: