SSB: Norges Bank endrer ikke renten før 2019

Statistisk sentralbyrå varsler et større fall i oljeinvesteringene i år og neste år enn tidligere anslått. Samtidig varsler SSB at renten trolig vil holdes uendret i tre år fremover.

SSB-PROGNOSER: Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå Christine Meyer (i midten), forsker Andreas Benedictow (t.v) og forsker Torbjørn Eika legger torsdag frem sine prognoser for norsk økonomi. Bildet er fra en pressekonferanse tidligere i år.
Publisert:

Da SSB la frem sine forrige prognoser om norsk økonomi i juni i år, varslet de at fallet i oljeinvesteringene i år var beregnet til 16,2 prosent nedgang sammenlignet med i fjor. Da de oppdaterte investeringstallene kom i august, var anslaget økt til et fall på 17,5 prosent sammenlignet med i fjor.

Men nå ser altså byrået et enda større fall: de melder nemlig at nedgangen i oljeinvesteringene i år er beregnet til et fall på 19,1 prosent sammenlignet med i fjor, og de ser et ytterligere fall på 8 prosent neste år.

I tidligere anslag har de kun varslet et fall på 4,2 prosent i investeringene neste år.

De har også justert ned tallene for 2018 og 2019, men der ventes det fortsatt en oppgang i investeringene.

Alt dette kommer frem i rapporten Konjukturtendensene med oppdaterte prognoser som ble lagt frem av SSB torsdag.

Lav rente lenge

Men selv om SSB nå er mer pessimistiske på vegne av oljeinvesteringene, så ser byrået nå en forsiktig bedring for økonomien generelt komme rundt svingen.

Det betyr blant annet at statistikerne nå ikke lenger venter et rentekutt fra sentralbanken i høst.

De skriver heller at de venter uendret styringsrente på 0,5 prosent frem til 2019.

Det innebærer mest sannsynlig at rentene som norske boliglånskunder får i bankene, ikke kommer til å endre seg vesentlig i årene fremover, ifølge SSB.

De mener den gjennomsnittlige boliglånsrenten vil ligge på 2,5 prosent de neste to årene.

Til sammenligning var gjennomsnittlig rente for lån med pant i bolig på 3,2 prosent i fjor.

Ser enden på nedgangen

For veksten i norsk økonomi i år er SSBs prognose uendret fra tidligere anslag, og det betyr at de varsler en årlig vekst på 0,9 prosent i brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge i år. Prognosene for de neste årene er også uendret: SSB venter en vekst i 2017 på 2,1 prosent, og marginalt høyere de neste årene.

Selv om fallet i investeringene i petroleumssektoren nå er beregnet til å bli enda større enn tidligere antatt, og vekstutsiktene er de samme som SSB meldte i juni, er det på enkelte punkter en langt mer positiv rapport som legges frem fra SSB torsdag.

Byrået viser til oljeprisfallet og nedgangen i oljeinvesteringene som årsak til at Norge har vært i en periode med lavere vekst enn normalt siden tidlig i 2014.

Byrået sier at de kanskje ser enden på denne nedgangen nå.

Det som har hjulpet på å motvirke de negative effektene fra nedgangen i oljeindustrien, er ifølge SSB en svakere krone, som hjelper eksporten, rentenedgang til lave nivåer og en ekspansiv finanspolitikk fra regjeringen.

Bedringen de varsler vil imidlertid ikke føre til en drastisk bedring i arbeidsledigheten. Den økte ledigheten man har sett siden oljenedturen begynte, vil snu, men det vil ta lengre tid å ansette igjen enn det tok å kutte.

– Våre beregninger antyder at arbeidsledigheten har nådd toppen, men at den bare vil gå svakt ned de neste årene, skriver SSB.

Fortsatt boligprisvekst

Selv om Norge har vært inne i en periode med lav vekst, har det ikke påvirket boligprisene i nevneverdig grad - i alle fall ikke på landsbasis.

SSB spår nå at prisstigningen på boliger i år blir 7 prosent og litt over 5 prosent neste år.

Les også

SSB kutter i vekstprognosene

Les også

– Det ser ut som 2017 blir bunnen

Les også

DNB med ny rapport: Spår lysere tider for norsk økonomi

Publisert: