Næringsministeren fikk byråkratskryt under eierskapsprat

Noen vil kjøpe og andre vil selge. Til tross for uenighetene får næringsministerens byråkrater skryt for hvordan de styrer statens mange eierskap.

GJENNOMGÅR PORTEFØLJEN: På skjermene i Næringsdepartementet kan statsråd Monica Mæland følge det statlige eierskapet fra minutt til minutt. I Eierskapsmeldingen skal hun og regjeringen fortelle hva de mener staten bør eie av bedrifter.

Marius Lorentzen
  • Marius Lorentzen
Publisert:

- De fikk mange innspill, humrer Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, da E24 møter han på vei ut fra Næringsdepartementet tirsdag.

Næringsministeren hadde nemlig invitert arbeidslivorganisasjonene til å si sitt om den nye Eierskapsmeldingen som skal presenteres før sommeren. Til høsten skal den debatteres og vedtas i Stortinget.

Kreutzer mente møtet var nyttig, og sier han er fornøyd med at næringsministeren tar i mot et såpass bredt spekter med innspill.

- Hun (statsråden, journ. anm.) var klar på at alle ikke kan forvente at alt kommer med i meldingen, og det tror jeg alle forstår, sier han videre.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge på vei ut fra møtet med næringsministeren tirsdag.

Marius Lorentzen

I meldingen skal regjeringen presentere sitt syn på det statlige eierskapet, og det spekuleres nå i hva som kan bli solgt. Statsråden har allerede fullmakter inne for å privatisere Entra Eiendom, og nylig stemte man for en utvanning i SAS.

Bedriftsforbundet, NHO, Fellesforbundet, NHO, LO, Industri Energi og IKT-Norge var også blant deltagerne tirsdag.

Møtet med arbeidslivsorganisasjonene var bare det første av to møter Mæland hadde invitert til. Senere på dagen var kapitalforvaltere og forskjellige eiermiljøer invitert til å si sitt.

Blant eier- og kapitalforvalterne som var invitert var Private Equity-fondene Herkules og Hitech Vision, Folketrygdfondet, DNB Kapitalforvaltning, KLP, Pareto og Oslo Børs.

Finans Norge ønsker først og fremst en bevisstgjøring av hva staten skal eie.

- Bevisbyrden går i den retningen at staten må begrunne hva staten skal eie. Det er ikke sånn at man skal begrunne hva man skal selge, sier Kreutzer.

Vil sikre pengene

Fellesforbundet deltok på tirsdagens møte, og der lanserte de sin idé om et statlig selskap som skal kunne kjøpe seg opp og ned i norsk næringsliv.

På den måten skal man sikre god kapitaltilgang der det trengs, og samtidig få en god avkastning, mener Forbundet.

- Vi kaller det et strategisk eierskapsinstrument, sier Jørn Prangerød, rådgiver i Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Forbundet sier at de har sine meninger om hva dette selskapet bør gå inn i, men at de vil overlate det til politikerne. De har latt seg inspirere av det finske statlige selskapet Solidium.

- Det har som mål å stabilisere eierskapet i strategisk viktige bedrifter i Finland og har også som mål å gi langsiktig avkastning.

Fellesforbundet mener nemlig det er problematisk å bare selge seg ned for staten.

- Selger man seg bare ned er alternativinvesteringen å sette pengene i Oljefondet, og da investeres det i bedrifter som konkurrerer med norske selskaper, sier Prangerød.

Fellesforbundet vil foreløpig ikke gå ut med hva de mener selskapet bør ha av kapital for å nå disse målene, men skal komme tilbake til departementet med detaljer.

Byråkratskryt

Selv om både Finans Norge, Fellesforbundet, NHO og de andre deltagerne til dels er uenige om hva og hvor mye staten skal eie, er de enige om at byråkratene i Eierskapsavdelingen gjør en god jobb.

- Vi ga uttrykk for at Eierskapsavdelingen oppfattes som veldig profesjonell. Men det er derfor også veldig viktig at man unngår rollesammenblanding mellom statens ulike roller. De gangene man snubler på eierskapssiden er det ofte politiske innspill som skaper uklarheter, sier Idar Kreutzer

- Har eierskapsavdelingen god nok kapasitet til å følge opp eierskapet?

- Det vil alltid være en avveining. Vi ser at både kunnskap og kapasitet er økt de senere årene, så jeg synes ikke det virker som de er på hæla, tvert i mot, sier Kreutzer i Finans Norge.

NHO og Fellesforbundet er også enige i byråkratskrytet:

- At vi tar opp måten man organiserer eierskapet på er en anerkjennelse fra oss av at Eierskapsavdelingen er et godt verktøy, hvor man søker å unngå konflikter som kan oppstå mellom de forskjellige hensynene i det statlige eierskapet, sier Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

- Det er vi også enige i, og vi satte også pris på kategoriseringsarbeidet som ble gjort i Eierskapsmeldingen fra 2006/2007, sier Prangerød i Fellesforbundet, og referer til at investeringene ble delt opp mellom de rent finansielle og de med politiske og strategiske begrunnelser.

- Avhengige at at utlendinger er interessert

Finansnæringens representant sier at bransjen er opptatt av at man må stimulere det private eierskapet i et land der staten er så tungt inne på eiersiden i næringslivet.

- Det går både på private personer, gjennom å stimulere til aksjesparing og langsiktig pensjonssparing, og det institusjonelle eierskapet i kraftsektoren og infrastruktur, sier Idar Kreutzer.

Ved å øke det private eierskapet mener Finans Norge man kan både gi interessen og kunnskapen om sparing et løft her i landet.

- Vi må også sikre at vi har et tilstrekkelig venture-kapitalmiljø, særlig knyttet til høyskolene og universitetene våre.

Sjefen i Finans Norge er opptatt av å få frem at vi lett glemmer utlendingers eierskap i Norge når man snakker om det private eierskapet.

- Det glemmer vi ofte når vi diskuterer eierskap. Utenlandsk eierskap er viktig for verdiskapningen vår, Kreutzer og fortsetter:

- Norge investerer store summer i utlandet gjennom pensjonsfondet (Oljefondet, journ. anm.) Da er vi avhengige av at utlendinger er interessert i å investere hos oss. Da må vi ha en regelverksutvikling som er basert på harmonisering, sier Kreutzer.

Kreutzer mener at åpenhet og forutsigbarhet i måten vi opererer på i Norge er svært viktig for hvor interesserte utenlandske aksjeinvestorer eller obligasjonseiere er i å investere penger i Norge.

- Alle sånne spesielle tingene vi finner på i Norge, som for så vidt kan være godt begrunnet hver for seg, gjør det komplisert for utlendinger å investere hos oss.

Kreutzer illustrerer poenget sitt med hvordan boliglånsvekting tolkes i Norge, sammenlignet med andre land.

- Det gjør at norske banker fremstår som svakere enn utenlandske banker, til tross for at de er bedre kapitalisert, sier Kreutzer.

- Viktig å gjøre som man har sagt

Petter Brubakk i NHO sier at de er opptatt av at denne meldingen bringer med seg en debatt om både offentlig og privat eierskap.

NHO fokuserte på fire punkter som de mener det er viktig at regjeringen går gjennom i meldingen: Åpenhet, måten eierskapet organiseres på, utøvelsen av eierskapet og omfanget av det.

NHO mener det ikke er prinsippene bak selve forvaltningen som trengs å diskuteres, men hvor mye som skal eies og hvordan eierskapet foregår i praksis.

- Det er viktig at man utøver eierskapet som man har sagt at man skal, og at man ikke skaper noen tvil underveis. Prinsippene og de overordnede retningslinjene for utøvelsen og styringen er det ikke noe behov for å endre slik vi ser det, sier Brubakk.

Les også:

Mæland vil droppe styremedlemmer som ikke bekjemper korrupsjonMæland innkaller til korrupsjonsmøteNy rekord i eksportgarantier til norske bedrifterDisse fikk oppdraget med å selge EntraMæland vil se Yaras hemmelige korrupsjonsrapportNå skal Entra selges: - Ingen grunn til å vente

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. - Vi har ikke dårlig tid

  2. Regjeringen vil selge Flytoget

  3. LO ønsker statlig selskap for oppkjøp

  4. Annonsørinnhold

  5. Etterlyser grep for å få nordmenn til å investere mer

  6. Mæland ut mot Støre: - Ordspilleri og tåkelegging