Klare for å forhandle om offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor er etter sju års stillstand blitt enige om å starte forberedelsene til forhandlinger om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

TIDEN INNE: Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor møtte torsdag arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for å diskutere om tiden var inne for å gjenoppta forhandlingene, som strandet i 2009. NHO, Spekter og Virke var også til stede på møtet.

Sara Johannessen NTB scanpix
  • NTB
Publisert:,

Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor møtte torsdag arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for å diskutere om tiden var inne for å gjenoppta forhandlingene, som strandet i 2009. NHO, Spekter og Virke var også til stede på møtet.

– Alle partene er enige om å gå videre med prosessen. Vi skal nå utarbeide et utkast til et mandat som vi blir enige med partene om. Så møtes vi igjen om tre uker, og så starter arbeidet, sier Hauglie til NTB.

Påslagsordning

Mens ansatte i privat sektor for lengst er blitt omfattet av nye pensjonsordninger, ble pensjonsreformen bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene brøt sammen i 2009.

Rett før jul i fjor fikk statsråden en rapport med utredninger av nye mulige pensjonsordninger utført av en arbeidsgruppe i departementet.

Ifølge rapporten bør en ny pensjon i offentlig sektor utformes som en såkalt påslagsordning, en type hybridordning med kjønnsnøytrale regler for opptjening og utregning av årlig pensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene kaller rapporten et utgangspunkt for videre forhandlinger, men mener den har klare svakheter.

Tror på løsning i år

Hauglie er også tydelig på at mye gjenstår for å komme til enighet. Hun peker på at det er ulike interesser både mellom partene og innad hos partene, og at det er flere krevende spørsmål som må avklares.

Hun sier stikkord er interessemotsetninger mellom de med kort og lang utdanning og tilsvarende kort og lang arbeidskarriere og spørsmålet om det skal være en livsvarig pensjon eller en innskuddspensjon. Uførepensjon sett opp mot alderspensjon og mobilitet mellom offentlig og privat sektor, er andre stridstema.

Statsråden er samtidig optimistisk og sier hun har ambisjoner om å komme i mål med forhandlingene i løpet av året.

– Alle ser jo behovet for at man må gjøre noe med offentlig tjenestepensjon. Dagens ordning er ikke bærekraftig over tid, fremtidig og yngre arbeidstakere vil få et betydelig svekket pensjon. Det er i alles interesse at vi får en offentlig tjenestepensjon som gagner både ansatte og arbeidsgiverne og samfunnet som helhet, sier hun.

Les også

Smykkekjeden CMYK er konkurs: 110 mister jobben

Les også

Havila Shipping fortsetter gjeldskampen

Les også

Tine-rekord gir bonusrekord for melkebøndene

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Venter omkamp om offentlig pensjon til våren

  2. Spekter: Ny offentlig pensjon bør se til frontfagene

  3. Offentlig pensjon endelig på forhandlingsbordet

  4. Annonsørinnhold

  5. Slik blir den nye offentlige tjenestepensjonen

  6. Enighet om ny pensjon for 800.000 i stat og kommune