Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

Rentebeslutningen splitter E24s renteråd. To økonomer maner til renteheving, men møter motstand fra Handelsbanken og Eika Gruppen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen
Publisert: Publisert:

Om ekspertene får rett setter sentralbanksjef Øystein Olsen opp styringsrenten torsdag, slik han selv har signalisert vil skje.

Etter at Norges Bank hevet renten fra 0,5 prosent i september ligger den nå på 0,75 prosent, og et samlet analytikerkorps ser for seg at den nå økes videre til 1 prosent.

Ved forrige rentemøte sa Olsen at den neste hevingen mest sannsynlig ville komme i mars. Planen har vært en videre oppgang til 2 prosent ved utgangen av 2021.

Også i E24s renteråd tror økonomene at det er duket for høyere lånekostnader, men panelet er splittet om dette er den riktige beslutningen.

E24 (+): Slik kan et rentehopp ramme «bankenes akilleshæl»

Maner til rentero

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken argumenterer for at renten burde holdes uendret denne gangen. Han mener Norges Bank kan fortsette å stimulere økonomien, uten at det skapes «farlige presstendenser i arbeidsmarkedet».

Les også

USAs sentralbank avblåser rentehevinger

Hov viser til at kapasitetssituasjonen til bedriftene i Norges Bank-undersøkelsen Regionalt nettverk er rett over det historiske gjennomsnittet.

– Hadde presstendensene vært åpenbare, ville vi sett at lønnsforventningene hadde akselerert oppover. Men lønnsforventningene til partene i arbeidslivet ligger rundt ganske normale nivåer, og det er fortsatt god avstand opp til Norges Banks lønnsprognoser, skriver Hov.

Situasjonen i boligmarkedet vitner heller om stabilitet enn utsikter til økte finansielle ubalanser, fremholder Handelsbanken-økonomen.

– Aktiviteten er høy, men prisene endrer seg lite. Denne utviklingen har holdt seg godt også gjennom årets første måneder.

E24-podden: Slik setter banken lånerenten din

Renterådet: Fra venstre Erica Blomgren Dalstø, sjefstrateg i SEB, senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen og Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Frykter dårligere tider

Hov støttes av sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

– Norges Bank bør holde rentene uendret ut fra risikobetraktninger, mener Andreassen.

Sjeføkonomen tror oppturen i norsk økonomi blir av det kortvarige slaget.

– Noen vil si at de økonomiske nøkkeltall nå er sterke nok til å rettferdiggjøre en engangsjustering av rentenivået, men ser en litt lenger fremover er det mye som tyder på den økonomiske veksten i Norge vil komme ned i nær fremtid.

– Oljeinvesteringene passerer snart toppen for denne gang, boligbyggingen er på vei ned, og vekstimpulsene fra våre naboland kommer til å bli svakere enn de har vært, skriver han.

Les også: Analytikere tror bankene vil skru opp boliglånsrenten

Vil ha renten opp

De to møter motstand fra sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Les også

Byene som trosser boligprispresset

– Norges Bank bør heve styringsrenten til 1 prosent som planlagt, mener Dalstø, som viser til at «de økonomiske utsiktene er robuste».

– Arbeidsmarkedet er stramt, produksjonsgapet er positivt og kapasitetsutnyttelsen stigende. Kjerneinflasjonen er anslått å nærme seg målet på 2 prosent de kommende årene. Dette er en situasjon som rettferdiggjør en mindre ekspansiv pengepolitikk.

Les også: – Vi er i en lavrente-verden uansett

– Bør ikke blunke

Chen er av samme oppfatning.

– Norges Bank bør heve renten igjen som varslet og holde på planen for den gradvise rentenormaliseringen.

Porteføljeforvalteren peker på at norsk økonomi utvikler seg godt, med hjelp fra omslaget i oljesektoren.

– Dette gir økende kapasitetsproblemer, blant annet på tilgang på arbeidskraft, og drar dermed opp lønnsvekst- og inflasjonsutsiktene i Norge.

– Inflasjonen er også over inflasjonsmålet, i tillegg til at kronen handelsvektet holder seg overraskende svak. Norges Bank bør med andre ord ikke blunke og justere renteutsiktene for mye, bare fordi vi ser noe lavere vekst- og renteutsikter ute nå, skriver Chen.

Les også

Renterådet tror Olsen skrur opp renten, men: – Vi er i en lavrente-verden uansett

Les også

Norges Bank Watch kritisk til nytt inflasjonsmål

Les også

Oljevekst gir rom for Olsens rentehopp: – Vi er litt i særstilling i 2019

Publisert:

Her kan du lese mer om