Litt svakere detaljhandel enn ventet – økte med 0,9 prosent i november

Det var en litt svakere økning i detaljhandelen enn ventet, men Black Friday bidro trolig til veksten i november, ifølge SSB.

SHOPPET MER: De fleste bransjer hadde oppgang i omsetningsvolumet i november, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Black Friday tilskrives noe av æren for økningen.
Publisert:

Omsetningen i detaljhandelen økte 0,9 prosent fra oktober til november.

Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble lagt frem fredag morgen.

DNB Markets og Nordea Markets ventet på forhånd en oppgang på én prosent.

I oktober falt detaljhandelen til sammenligning 0,2 prosent fra måneden før.

Trenden har det siste halve året vist en relativt flat utvikling i detaljomsetningen. SSBs indeks har imidlertid hatt en vekst på 3,3 prosent siden vendepunktet i mai 2016.

Sammenlignet med samme periode ett år tidligere, gikk omsetningsvolumet korrigert for virkedager opp med 0,7 prosent i perioden september til november 2018.

Black Friday bidro positivt

Det var oppgang i de fleste bransjer i det sesongjusterte omsetningsvolumet i november, viser tallene fra SSB.

Les også

Shoppefall før Black Friday og julehandel

Størst oppgang var det innen netthandel, men butikker med salg av elektronikk bidro også betydelig til veksten denne måneden.

«Noe av økningen i disse næringene kan tilskrives en vridning av julehandelen fra desember til november, og store kampanjer som Black Friday,» skriver SSB.

– Den underliggende trenden er fortsatt flat, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.

– Black Friday er en tiltagende aktivitet som har økt over de siste årene, og effekten er ikke fullt ut reflektert i de anslåtte sesong-faktorene, skriver han.

Da de svake oktobertallene ble offentliggjort i starten av november, ble det nettopp pekt på at Black Friday setter sitt preg på tallene, i den forstand at mange venter med å handle til denne dagen.

På den andre siden knyttes det økt spenning til desember-tallene, og om de vil bli svakere som følge av at flere gjør unna julehandelen i tilknytning til Black Friday.

For detaljhandelen er desember tradisjonelt den kanskje viktigste måneden i året. Virke har anslått at nordmenn ville handle for 2 milliarder kroner bare lille julaften i år.

Aamdal i DNB Markets tror anslagene for detaljhandelen i desember kan være for høye, og at tallene derfor vil skuffe når de slippes om en måned.

Mer forsiktige fremover

Handelsbanken Capital Markets ventet i forkant av novembertallene en økning i omsetningen på 0,6 prosent fra måneden før.

Les også

Virke venter julehandel for 2 milliarder lille julaften

Fremover venter analytikerne i Handelsbanken at norske husholdninger blir mer forsiktige, og viser til den siste utgaven av forbrukertillitsindeksen CCI, som viste en nedgang i desember til et nivå under det historiske snittet.

– Vi kan komme til å se en mer forsiktig tilnærming blant husholdninger, gitt høyere boliglånsrenter og økende global usikkerhet, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i sin forhåndsomtale av detaljomsetningsindeksen.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets påpekte i sin forhåndsomtale av tallene at til og med en økning på ett prosent ville bety at detaljhandelen beveger seg sidelengs.

Det betyr at utviklingen er svak, mener Bruce.

– Svak detaljhandel er merkelig gitt bedringen i økonomien og i arbeidsmarkedet, skriver Bruce.

Han mener det kan være flere grunner til at detaljhandelen likevel utvikler seg svakt – som at utenlandsk netthandel øker og at strømprisene øker, blant annet.

Publisert: