Tajik: – Det må være aksept for å være mor og karrierekvinne

Ap-topp Hadia Tajik skryter av statminister Erna Solbergs appell om å få flere kvinner til å jobbe heltid, men etterlyser penger og politikk fra regjeringen.

TRENGER FLERE DAMER I HELTIDSSTILLINGER: Både statsminister Erna Solberg og Aps nestleder Hadia Tajik talte på NHOs årskonferanse tirsdag.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
Publisert:

– Jeg er helt enig med Solberg i at flere damer i heltidsarbeid kan være en gullgruve for Norge, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, til E24.

Statsminister Erna Solberg trakk tirsdag frem kvinners yrkesdeltakelse som én av nøklene for å dekke inn underskuddene i statsfinansene som er ventet de neste tiårene på grunn av eldrebølgen.

Både Solberg og Tajik deltar under NHOs årskonferanse, hvor ett av temaene er hvordan velferdsstaten skal sikres.

Virkelighetsbeskrivelsen til Solberg klinger godt i Tajiks ører, men nestlederen mener ordene er fattige hvis ikke regjeringen satser tyngre på tiltak som fremmer høyere yrkesdeltakelse.

At det faktisk er blitt flere kvinner som jobber heltid under Solberg-regjeringen, mener hun er ingen unnskyldning for å la verktøyene ligge i skuffen.

– Regjeringen er passive. Hvor blir det av politikken? Det finnes noen tiltak som er viktige for kvinners deltakelse i arbeidslivet. Jeg skulle gjerne sett grundigere arbeid for å få flere heltidsstillinger, og mer heltidskultur. Jobbsjansen er et eksempel, på tiltak for å flere innvandrerkvinner i jobb, men regjeringen har valgt ikke å satse stort på det.

– Hvorfor tror du regjeringen er «passive»?

– De har vel brukt opp pengene på andre ting, da, sier hun lattermild.

Les også

Solberg: – Kvinner som jobber heltid kan være en gullgruve for Norge

– Det handler også om kultur

I underkant av fire av ti kvinner jobber deltid. Tajik peker på strukturer i samfunnet som bidrar til at kvinner havner ufrivillig i deltid i kvinnedominerte yrkessektorer.

– Ingen politifolk har noensinne opplevd å se stillingsutlysninger på 13,7 prosent. Sykepleiere opplever det ofte. Det handler om at noen sektorer er kvinnedominerte, og ikke får den respekten og forutsigbarheten yrket egentlig fortjener, sier hun.

– Det handler også om kultur, i den grad at andelen som velger deltid varierer i ulike deler av Norge, sier hun og trekker frem Agder og Rogaland.

– Når SSB drøfter likestillingsindikatorene i fylkene, påpeker forskerne at nettopp kultur er en forklaring på hvorfor noen kvinner jobber mindre. Noen steder i vårt likestillingsorienterte land finnes det mindre aksept for at damer med unger har ansvarsfulle jobber og jobber mye, sier hun.

– Det må være aksept for å være mor og karrierekvinne.

– Er det i hele tatt heldig å bruke begreper som «karrierekvinne»?

– Jeg ser ikke noe i veien for det. Det er bare hvis man definerer det som smalt at begrepet blir et problem. Det må være like stor aksept som blant menn å være i arbeid og være familie. Derfor har vi vært opptatt av pappapermisjon, og fikk flertall i fjor for å utvide fedrekvoten til 14 uker, sier Tajik.

– Kan det være aktuelt å utvide fedrekvoten utover 14 uker?

– Vi mener at foreldrepermisjon ideelt sett bør være tydelig tredelt. En klar andel til mor, en del til far, og en tredjedel som fordeles midt i mellom og tilpasses den enkelte familie.

Les også

Dette må du vite om dagpenger

Refser økt kontantstøtte

Tajik mener en naturlig konsekvens av virkelighetsbeskrivelsen til Solberg må være å fjerne kontantstøtten.

– Vi har ikke en krone å bruke på å holde kvinner utenfor jobb, sier Tajik.

Solberg-regjeringen økte kontantstøtten fra 6.000 kroner til 7.500 kroner i månedlig utbetaling fra og med 1. august til foreldre som ikke har barn i barnehage. Andelen foreldre med barn som mottar kontantstøtte falt i 2016, men trenden med at innvandrerforeldre er overrepresentert på mottakersiden vedvarer.

– Det blir en fattigdomsfelle og en integreringsfelle. I stedet for å være i arbeid, gir man sterke incentiver for å være hjemme. Det har mye å si at mor deltar i arbeidslivet. Mor er en viktig verdibærer for familien, og det er viktig at mor er integrert.

Les også

Historisk svakt for Ap – så vidt over 20-tallet i ny meningsmåling

Les også

Vi jobber i snitt tre dager mindre enn i 2013

Les også

Full splid om NHO-Kristins trygde-utspill