SSB: Arbeidsledigheten faller

Arbeidsledigheten var på 4,3 prosent i mai, og viser en nedgang fra april, ifølge nye tall fra SSB.

ARBEID: Statistisk sentralbyrå (SSB) har torsdag publisert deres arbeidskraftsundersøkelse. Den viser en ledighet på 4,3 prosent (sesongjustert). Fredag kommer NAV med sine ledighetstall.
Publisert:

Det var 120.000 arbeidsledige personer i mai, ifølge Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (AKU). Det utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang fra 4,6 prosent måneden før. Tallene fra mars viste en ledighet på 4,5 prosent.

Økning i sysselsatte

Tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltagere hos Nav gikk ned med 3.000 personer fra februar til mai, viser statistikken fra SSB.

Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen økte tallet på sysselsatte med 5.000 personer fra februar (gjennomsnittet fra januar til mars) til mai (gjennomsnitt av april-juni). Tallene for mai viser dermed til 2.652.000 sysselsatte personer, og det utgjør 67 prosent av befolkningen som er mellom 15 til 74 år, eller den yrkesaktive delen av befolkningen.

Dette er en oppgang som er innenfor feilmarginen i AKU, skriver SSB i en pressemelding.

Ser videre bedring

DNB Markets ventet i forkant av tallene et fall i ledigheten til 4,5 prosent i mai.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Tallene var dermed bedre enn ventet, påpeker DNB Markets’ valutastrateg Magne Østnor.

– Når man kommenterer AKU er man nødt til å si at det er større usikkerhet i disse tallene og de svinger mer enn andre type nøkkeltall gjør, sier Østnor.

– Men tallene for mai underbygger et bilde av et arbeidsmarked som er i videre bedring. Ledighetstoppen er bak oss, og det viser også at oppgangen vi hadde i april ikke var en ny trend mot høyere ledighet, sier han.

Det vi ser nå er en forsiktig vekst i arbeidsstyrken og at sysselsettingen stiger litt mer, slik at vi har fått noe lavere ledighet, forklarer Østnor.

– Norges Bank venter et fall i ledigheten på 4,2 prosent for året som helhet, og både de og vi venter et ytterligere fall i ledigheten fremover, sier han, og legger til:

– Men det som betyr noe nå er at arbeidsmarkedet viser bedring, og det bildet underbygges både av AKU, tallene, Nav sine ledighetstall og Regionalt nettverk.

Forskjellige ledighetstall

Personer som regnes som arbeidsledige i SSBs statistikk er uten inntektsgivende arbeid, har forsøkt å skaffe seg slikt arbeid de siste fire ukene, og har muligheten til å påta seg slikt arbeid innen to uker. Ufrivillig permitterte regnes som arbeidsledige etter en sammenhengende varighet på tre måneder eller mer.

AKU-tallene er gjennomsnittet av undersøkelsene over en tremånedersperiode. Mai-tallene viser derfor i realiteten gjennomsnittet i perioden april-juni.

AKU-ledigheten er en av to mye brukte statistikker for måling av utviklingen i og nivået på arbeidsledigheten i Norge.

Denne viser en langt høyere arbeidsledighet enn det Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.

Den siste arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viste en arbeidsledighet på 4,6 prosent i april.

Navs statistikk forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav, men ikke alle arbeidsledige gjør det.

«Det gjelder særlig nykommere på arbeidsmarkedet, uten krav på dagpenger,» skriver SSB i en temaartikkel om forskjellene mellom Aku-tallene og Nav-tallene for arbeidsledigheten.

For å oppnå rett til arbeidsledighetstrygd, eller dagpenger som Nav kaller det, må man først ha jobbet og betalt skatt en stund.

Les også

– Det er litt lysere i tunnelen

Les også

Registrert arbeidsledighet faller

Les også

Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned

Publisert: