Rekordhøy kvotehandel i 2009

Handelen med klimakvoter steg med 68 prosent i 2009 sammenlignet med året før. Verdien av kvotehandelen endret seg derimot lite, men endte likevel på 94 milliarder euro for hele 2009.

INA FASSBENDER
Publisert:

Det er verdens ledende analyseselskap for kvotehandel, Point Carbon, som onsdag offentliggjorde tallene for fjoråret.

Senioranalytiker Endre Tvinnereim i selskapet sier til NTB at årsaken til misforholdet mellom økt handel og samlet verdi er den økonomiske nedgangen over hele verden.

– En klimakvote er enkelt forklart en rett til å slippe ut 1 tonn CO2. Med den sterke nedgangen i industriproduksjonen gjennom fjoråret har mange bedrifter sittet med utslippskvoter som de ikke benytter. I stedet blir de solgt som et verdipapir. Mange virksomheter sikrer seg derfor billige utslippskvoter i påvente av en ny økonomisk opptur, sier Tvinnereim.

Sterk vekst

Han mener tiden etter Kyotoprotokollen innførte klimakvoter har vist at utviklingen bare går en vei: oppover.

– I 2007 ble det omsatt for 40 milliarder euro, året etter var omsetningen verdt 92 milliarder og i 2009 altså 94 milliarder euro, sier Tvinnereim. Point Carbon har selv ikke rett til å omsette kvoter, men er det ledende selskapet for informasjon om kvotehandelens mange sider og har over 15.000 kunder på verdensbasis.

På spørsmål bekrefter Tvinnereim at omfanget av kvotehandelen ikke sier noe konkret om omfanget av utslippene.

– I 2009 ble det omsatt kvoter som gir rett til utslipp av 8,2 milliarder tonn CO2. Det er EU-landene som dominerer handelen og kvoten eller tillatelsen til å slippe ut 1 tonn CO2 betraktes som et verdipapir over store deler av verden, men så langt ikke fullt ut i USA.

– Likevel er det gledelig å konstatere at den handelen som en del stater i USA har blitt enige om, ble tidoblet i 2009, sier Tvinnereim.

Reduserte utslipp

Selv om kjøp og salg av kvoter ikke forteller noe konkret om omfanget av utslipp i den industrialiserte verden, mener Tvinnereim prisfallet på kvoter i fjor er en indikasjon på at utslippene fra industrien er gått ned.

– Bedriftene har ikke hatt samme behov for kvoter som tidligere, dermed faller prisen. Likevel er den kvantitative omsetningen sterkt økende fordi andre bedrifter benytter kvotene som sikkerhet for lån eller rett og slett selger dem for å tjene penger som erstatning for redusert forurensende produksjon. Fakta om kvotehandelen er et godt supplement til den informasjonen om reduserte utslipp som de mange stengte bedriftene i seg selv vitner om, sier Tvinnereim.

For flere nyheter - les E24.