FINANSMINISTER SIGBJØRN JOHNSEN: Johnsen vil ikke avsløre forvalter

Finansminister Sigbjørn Johnsen avviser Frps krav om å åpne for mer innsyn i Oljefondets bruk av eksterne forvaltere.

- ROR SEG UNNA: Finanskomiteens Jørund Rytman (innfelt) er ikke fornøyd med finansministerens svar på hvorfor oljefondsjef Yngve Slyngstad ikke må gi mer informasjon om eksterne forvaltere.
Publisert:

Etter at det forrige uke ble kjent at ett forvaltningsselskap mottok 500 millioner kroner fra Norges Bank for å ha forvaltet en del av Oljefondet (Statens pensjonsfond - utland), krevde Frps Jørund Rytman at Norges Bank offentliggjorde navnet på forvalteren.

Rytman, som er medlem av Stortingets finanskomité, har tirsdag fått svar av finansminister Sigbjørn Johnsen. Han avviser Rytmans oppfordring om å gi offentligheten mer informasjon om Norges Banks disposisjoner.

- Jeg mener at samlet sett gir banken i dag opplysninger om ekstern forvaltning som er i tråd med anerkjent praksis internasjonalt, skriver finansministeren i svaret, som tirsdag blir publisert på Stortingets nettsider.

- Jeg er ikke kjent med at det er vanlig praksis blant store fond internasjonalt å offentligjøre navn, forvaltningskapital og honorar for hver enkelt ekstern forvalter, skriver finansministeren.

- Ror seg unna

Rytman er ikke imponert over svaret.

- Det er merkelig at han prøver å ro seg unna med den begrunnelsen, når vi er kjent med at andre, store internasjonale pensjonsfond har åpenhet på nettopp dette, sier stortingspolitikeren til E24.

I brevet til Johnsen viste Rytman blant annet til CalPERS (California Public Employees' Retirement System) i California, som har full åpenhet om forvalterhonorarer. Også Riksrevisjonen viste til dette fondet under høringen om regnskapsregler for Norges Bank.

Rytman synes derfor det er underlig at finansministeren ikke er kjent med andre fond som praktiserer åpenhet om honorarer til eksterne forvaltere.

Han viser at at Riksrevisjonen i sitt brev til Johnsen har lagt ved flere utskrifter fra CalPERS' rapporter, der honorarer til eksterne forvaltere tydelig fremgår.

- Jeg er overrasket over at han ikke har kjennskap til andre fond som har denne praksisen. Leser ikke Johnsen brevene han får fra Riksrevisjonen?

LES OGSÅ: Oljefondet slår tilbake mot honorarkritikk

- Vil svekke forhandlingsposisjonen

Johnsen argumenterer mot Rytman med at større åpenhet kan svekke Norges Banks forhandlingsposisjon når de engasjerer eksterne forvaltere.

- Muligheten til å oppnå gode betingelser vil kunne svekkes dersom en offentliggjør detaljer i kontraktene med enkeltforvaltere. Normalt vil navn på enkeltforvaltere, forvaltningskapital og oppnådd honorar bli oppfattet å være forretningssensitiv informasjon, skriver finansministeren.

Forvaltningsselskapet som fikk honoraret på 500 millioner, skulle i henhold til den opprinnelige avtalen med Norges Bank Investment Management (NBIM) ha mottatt 900 millioner kroner for arbeidet. Riksrevisjonen omtalte beløpet som "påfallende høyt" både før og etter reforhandling av avtalen, og stilte også spørsmål ved Norges Banks internkontroll.

Finansministeren tilbakeviser i dag også den kritikken.

- Jeg mener at det omfattende system som er etablert for uavhengig kontroll både internt og eksternt i Norges Bank samlet sett gir en betryggende kontroll av bankens virksomhet, herunder kontroll av kontrakter med eksterne forvaltere, skriver Johnsen.

Les også: Ett forvaltningsfond fikk 500 mill. i honorar

Publisert: