RENTEMØTE I DAG KL.14: Gjedrem lar renten ligge i ro

Men usikkerheten rundt renteutviklingen fremover er større enn på lenge.

Sigurdsøn, Bjørn
Publisert:,

Det vil komme som et sjokk på sjeføkonomene og rentemarkedet hvis sentralbanksjef Svein Gjedrem (bildet) hever styringsrenten på dagens rentemøte.

- Det er ikke 100 prosent sikkert, men i praksis er det neste helt sikkert at renten ligger i ro. Med strategien som ble lagt opp i Pengepolitisk rapport i mars, skal det ikke komme en renteheving i dag, og det er ikke kommet noen store avvik siden den gang som tilsier at det blir renteheving, sier sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank til E24.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Landsbanki tror renten vil ligge uendret ut året.

- Rentemøtet i dag blir nok en ren transportetappe. Det er ikke kommet nye signaler, kronekursen er sterk og de internasjonale konjunkturene svake, sier Andreassen til E24.

En spørreundersøkelse gjort av Reuters i forkant av rentemøtet, viser at ingen av de ti spurte sjeføkonomene tror på renteheving klokken 14.00 onsdag.

Les også: - Gjedrem er ved et veiskille

Vekst mot inflasjon

Styringsrenten er for tiden 5,5 prosent, men sjeføkonomene i Norge er svært uenig i den videre utviklingen.

Noen legger vekt på at veksten er på vei ned, og at man derfor ikke trenger å heve renten flere ganger. Andreassen vil sterkt fraråde høyere rente.

- Det vil ha konsekvenser, blant annet innen treforedling og byggebransjen.

Andre peker på at inflasjonen er steget godt over målet på 2,5 prosent, og at det tilsier høyere rente.

- Det viktige for rentebanen fremover er avveiningene Norges Bank gjør mellom vekst og inflasjon. De er litt i en kattepine der, sier Jullum.

- Det er på grunn av inflasjonen mange tror det kommer flere hevinger, sier Jullum.

Selv tror han på en heving på 0,25 prosentpoeng i august, men så er toppen nådd.

Se hva han sier

For sjeføkonomene vil dagens rentemøte i stor grad dreie seg om Gjedrems uttalelser.

- Det viktigste i dag blir om Norges Bank sier den har vurdert å heve renten, sier Jullum.

I slik uttalelse vil bli tolket som at det trolig kommer en renteheving på det neste møtet i juni.

Det pågående lønnsoppgjøret og streiken er heller ikke nok til at Norges Bank gjør noe overilt. Lønnsoppgjøret ser nemlig ut til å havne innenfor rammene som Norges Bank la opp til i Pengepolitisk rapport i mars.

Les også: - Gjedrem vil ikke straffe lønnsfesten

Flere nyheter på E24.