Finans Norge: Nordmenns forventninger har ikke vært svakere siden 1992

En temperaturmåler blant husholdningene viser at forventningene til norsk økonomi ikke har vært svakere siden Finans Norges målinger begynte.

 • Hanna Ghaderi
 • Ine Brunborg
Publisert:

Nordmenns forventninger til egen og landets økonomi i andre kvartal er nå på nivå med det som ble observert under det kraftige oljeprisfallet i 2014, viser Forventningsbarometeret.

For året som helhet har ikke indikatoren vært et lavere nivå siden målingene startet i 1992.

– Som ventet er det en betydelig nedgang i Forventningsbarometeret i andre kvartal som følge av coronakrisen. Nedgangen er mindre enn fryktet til tross for strenge myndighetstiltak, kraftig oljeprisfall og vesentlig mindre etterspørsel fra våre handelspartnere, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge i meldingen.

Undersøkelsen ble gjennomført tidlig i mai, og viser negativ utvikling på alle enkeltindikatorer.

Les også

Konsertleverandør går konkurs etter å ha fått kontantstøtte: – For lite og for sent

Særlig to kategorier trekker ned

De to kategoriene reiser og anskaffelse av bil er de som trekker mest ned. Samtidig stiger kategoriene for oppussing av hus og sparing, og gir størst bidrag til den positive utviklingen.

– Vi ser også klare tegn til at norske husholdninger velger å utsette reiser og innkjøp av bil, og i stedet velger å pusse opp i hjemmene sine og sette penger til side. Det kan jo henge sammen med den svake kronekursen, reiserestriksjoner og den kraftige forverringen i arbeidsmarkedet, sier Kreutzer.

Høyest fall blant høytlønnede

Fallet i Forventningsbarometeret er størst i husholdningene med høyest inntekt.

Fordelt på kjønn er det større negativ utvikling blant menn enn kvinner, og det er aldersgruppen 30 til 44 år som uttrykker størst bekymring sammenlignet med kvartalet før.

Les også

Nybø: Matvareforsyningen har fungert godt under coronautbruddet

Ikke like ille som fryktet

Nedstengingen av økonomien resulterte i en kraftig økning i arbeidsledigheten og et brått fall i den økonomiske aktiviteten.

Her kan du se en oversikt over antallet arbeidsledige. I E24s spesial kan du utforske offentlige tall og informasjon vi har hentet inn.

– Ekspansiv pengepolitikk og statlige støtteordninger har sannsynligvis i kombinasjon med forventningen om kraftige finanspolitiske stimulanser bidratt til et noe mer moderat fall i Forventningsbarometeret dette kvartalet enn det som ellers kunne vært tilfellet, sier Kreutzer.

Han legger til at man ser et mer moderat fall i indikatoren for egen økonomi neste år, som indikerer at nordmenn flest oppfatter at de har høy jobbtrygghet til tross for antall permitteringer.

– I disse tallene kan man lese en forventning om at virkemidlene som iverksettes vil bidra til at permitterte arbeidstakere i stor grad kommer tilbake i jobb. Tallene må ses i lys av forventningene om at coronakrisen vil spre seg til realøkonomien, at vi får en vesentlig nedgang i BNP men at vi vil se en innhenting neste år. Dette reflekteres også i tallene fra revidert nasjonalbudsjett, sier Kreutzer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Forventningsbarometeret
 3. Finans Norge
 4. Idar Kreutzer

Flere artikler

 1. Vaksiner styrker fremtidsoptimismen

 2. Fremtidsoptimismen kraftig styrket i Norge

 3. Folk flest tror ikke på økonomisk bedring

 4. Undersøkelse: Rekordlav forbrukertillit

 5. Norges Bank-rapport: Bedriftene melder om større nedgang enn under finanskrisen