I sommer har Oljefondet blitt 479 milliarder mindre verdt

Mens du har slikket sol har oljeformuen din gått ned med nesten 91.000 kroner.

LEGGER FREM REGNSKAP: Oljefondsjef Yngve Slyngstad legger tirsdag frem Oljefondets regnskap for andre kvartal.
  • Johann D. Sundberg
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det har vært en dårlig sommer for Oljefondet - i hvert fall hvis man ser på kroneverdien.

20. juni var Oljefondet, ifølge den løpende oppdateringen av fondets samlede markedsverdi, oppe i 8.175 milliarder norske kroner.

Men siden har det gått nedover.

Sent fredag kveld hadde fondet kommet ned i 7.696 milliarder kroner.

Det er en nedgang på 479 milliarder kroner. Det er nesten en halv billion. For hver av de 5,27 millioner nordmennene tilsvarer det nesten 91.000 kroner.

Les også

Oljefondet med milliardkjøp i Paris

Ikke børstap

Men det er ingen grunn til å bli sint på Oljefondsjef Yngve Slyngstad og hans folk. Selv om de internasjonale børsene har falt litt de siste to månedene, er det ikke det som er hovedforklaringen på verdifallet.

I HØYDEN: Kroneverdien av Oljefondet var høy 20. juni i år.

Alle pengene som er blitt sendt til Oljefondet siden 1996 er blitt plassert i aksjer, obligasjoner og eiendom i utlandet.

Det innebærer at fondets verdi ikke bare varierer med kursutviklingen internasjonalt.

Også utviklingen i den norske kronekursen påvirker markedsverdien målt i norske kroner kraftig.

Les også

Oljefondet støtter lønnskutt i storbank

Sterkere krone

Og de to siste månedene har kronekursen steget betydelig i forhold til viktige valutaer for Oljefondet.

** Dollaren har blitt 7,03 prosent billigere.

** Euroen har blitt 1,86 prosent billigere.

** Pundet har blitt 6,05 prosent billigere.

** Japanske yen har blitt 5,52 prosent billigere.

** Sveitserfranc har blitt 5,99 prosent billigere.

Denne kronekursoppgangen har kommet etter at Norges Bank sa at sannsynligheten for at styringsrenten kunne bli satt ned fra dagens rekordlave 0,5 prosent var redusert.

Sammen med relativt gunstige oljepriser og en økonomi som generelt er i bedring, har det bidratt til å styrke den norske kronekursen.

Etter at oljeprisen begynte å falle på forsommeren 2014 økte fondets kroneverdi kraftig fordi oljeprisfallet også førte til at kronekursen falt.

Kronegevinst

Fra starten av 2014 og frem til og med første kvartal i år har svakere kronekurs økte kroneverdien av Oljefondet med 1.147 milliarder kroner. Det er denne «gevinsten» som nå er blitt redusert.

FREDAG KVELD: I går kveld falt kroneverdien av Oljefondet under 7.700 milliarder kroner.

Endringer i fondets kroneverdi på grunn av valutakurssvingninger påvirker ikke hvor mange aksjer, obligasjoner og eiendommer fondet eier.

Men for regjeringen påvirker kroneverdien av fondet hvor mye oljepenger de kan bruke over statsbudsjettet.

Les også

Støttet av Oljefondet: Exxon gikk på klimanederlag

Handlingsrommet synker

Regjeringen vedtok tidligere i år en ny handlingsregel som tilsier at oljepengebruken ikke skal overstige tre prosent over tid.

Men oljefondets verdi den 20. juni tilsa det en oljepengebruk på vel 245 milliarder kroner.

Nå har rommet for oljepengebruk innenfor handlingsregelen falt til knappe 231 milliarder kroner.

Regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett i mai at årets oljepengebruk vil havne på knappe 221 milliarder kroner. Det er med andre ord blitt mindre rom for økning i oljepengebruken dersom regjeringen har tenkt å holde den under sin nye handlingsregel neste år.

Les også

Hver femte oljefond-ansatt jobber med 2,5 prosent av fondet

Les også

Oljefondet passerer 8.000 milliarder

Les også

Så mye er Oljefondet egentlig verdt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet
  2. Yngve Slyngstad
  3. Handlingsregelen

Flere artikler

  1. Kronen løftet Oljefondet: Opp 1.000 milliarder fra nyttår

  2. Coronakrisen bidro til Oljefondet-smell

  3. Oljefondets verdi svinger vilt: Faller 500 milliarder mandag

  4. Oljefondet ser varselstegn i markedene: Verdien kan svinge mer

  5. Oljefondet bikket under 10.000 milliarder kroner