Storbank spår norsk rentebrems: – Få grunner til å stramme inn

Storbanken HSBC venter at Norges Bank vil heve renten i andre kvartal 2019, men deretter er det stopp. Blant årsakene er svakere utsikter for global vekst.

SPÅR RENTEBREMS: Storbanken HSBC tror ikke at sentralbanksjef Øystein Olsen vil heve mer enn én gang neste år, og at de kommende rentehevingene vil bli avlyst. Blant årsakene er svekket global vekst.
Publisert: Publisert:

Det var få som ble overrasket da sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag varslet at renten ble holdt i ro på 0,75 prosent.

Les mer: Olsen holder renten i ro

Men ikke alle er enige om veien videre, for Olsen sier selv at han skal heve renten to ganger neste år, og at første gang blir i mars. Deretter skal renten videre opp til 2 prosent mot slutten av 2021, ifølge sentralbanken.

Storbanken HSBC tror derimot at Norges Bank kommer til å vente til neste sommer før neste renteheving kommer, og at det blir den siste på lang tid.

– Selv om en tidlig renteendring (i mars, som Norges Bank sier den planlegger) ikke kan utelukkes, venter vi at den neste rentehevingen kommer i juni 2019, når hele effekten av hevingen i september gjenspeiles i makrotallene, skriver analytiker James Pomeroy i HSBC i et notat.

Pomeroy påpeker at motvind i verdensøkonomien vil påvirke Norge, og tror derfor at behovet for å fortsette hevingene vil minske.

HSBC-økonomen peker på at inflasjonen i Norge fortsatt er lav, og at aktiviteten i norsk økonomi har bremset noe, slik at det er mindre press på å heve renten med det første.

Norges Banks planlagte rentehevinger fremover kan også bli påvirket av økt usikkerhet om farten på rentehevingene i USA og eurosonen, påpeker storbanken.

– Etter den neste renteøkningen ser vi få grunner til å fortsette å stramme inn de neste årene, skriver Pomeroy.

– Med avtagende vekst og med andre europeiske sentralbanker som har det lite travelt med å stramme inn selv, vil presset mot Norges Bank dempes, legger han til.

Les mer: Norges Bank senker rentebanen igjen: Men de sikter fortsatt mot to rentehopp i 2019

Har utsatt hevinger før

Hvis Olsens planlagte rentehevinger blir utsatt, er det langt fra første gang. De siste årene har banken gjentatte ganger spådd at renten skulle stige mye på sikt, uten at det har skjedd.

I stedet har rentene blitt ligget på rekordlave nivåer, i tråd med rentene i mange større sentralbanker. Bank of Englands sjeføkonom Andy Haldane har påpekt at globale renter er de laveste på 5.000 år, basert på historiske kilder.

Olsen advarte i sin årstale for 2018 mot at det kan bli en kilde til uro når store sentralbanker reverserer mange år med ekstremt stimulerende pengepolitikk, med ultralave renter og kjøp av rentepapirer for tusenvis av milliarder.

Les mer: Nå skal «pengetrykkingen» reverseres: – Kan være en kilde til uro

Også da Norges Bank sist hevet renten i 2011, måtte banken snu bare et halvt år senere. Årsaken var uro i finansmarkedene, knyttet til datidens krise i eurosonen.

Les mer (+): Kan du stole på Øystein Olsens pinnsvin-prognose?

Les også

Norges Bank senker rentebanen igjen: Men de sikter fortsatt mot to rentehopp i 2019

Oljeprisfall og svakere vekst

Norges Bank nedjusterte rentebanen noe etter denne ukens rentemøte, og HSBC trekker frem lavere oljepriser som en viktig årsak. Nordsjøoljen Brent handles torsdag til 60 dollar, ned fra en topp på 86 dollar tidligere i høst.

Også globale aksjemarkeder har falt mye i høst, blant annet etter bekymring for handelskrig og svakere vekst i USA og Kina. Dette påvirker også utsiktene for Norge, sier HSBC.

– Sentralbanken er fortsatt komfortabel med hvordan den hjemlige økonomien gjør det, med makrodata som fortsatt tyder på solid nok vekst etter norske standarder, og finansiell risiko som fortsatt er til stede, og den venter derfor fortsatt høyere renter, men nå i lavere tempo, skriver Pomeroy.

Les mer: Olsen om høy husholdningsgjeld: – En sårbarhet

Les også

Olsen om høy husholdningsgjeld: – En sårbarhet

– For haukete

Alt i alt har Norges Bank justert ned utsiktene for renten til 1,4 prosent i snitt for 2020 og 1,8 prosent i snitt for 2021, noe som er en nedjustering på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med september-rapporten. Snittrenten for 2019 beholdes på 1 prosent.

– Norges Banks rentebane peker på en 100 prosent sjanse for at en renteheving kommer i første halvdel av 2019 og ytterligere to rentehevinger før slutten av 2020, skriver HSBC.

Pomeroy antyder at Norges Bank tar for hardt i med planene om en rekke hevinger de neste årene.

– Vi føler at disse utsiktene er for haukete, gitt våre mer duete forventninger til andre store sentralbanker og den norske økonomien, skriver han.

«Haukete» er en beskrivelse som brukes om dem som mener at rentene bør settes opp eller holdes høye, mens «duer» vil sette ned renten eller holde den lav.

Pomeroy påpeker blant annet frem at Norges Bank har nedjustert vekstutsiktene i fastlandsøkonomien for neste år til 2,3 prosent, mens banken ventet 2,5 prosent i forrige pengepolitiske rapport i september.

Samtidig har Norges Bank oppjustert utsiktene for kjerneinflasjonen (KPI-JAE) neste år til 2 prosent, sammenlignet med 1,7 prosent i september.

Les mer: Skjerper kravet til bankene

VIKTIGE FAKTORER: Dette er faktorene som har endret Norges Banks renteutsikter i årets fjerde pengepolitiske rapport, sammenlignet med forrige rapport fra september, målt i prosentpoeng. Mens svak krone trekker renten oppover, har forholdene i utlandet og svakere oljepris trukket renteutsiktene nedover.
Publisert:

Her kan du lese mer om