BOSTYRER I TERRA-KONKURSEN: Kommunene har tapt 380 mill.

Kommunene erkjenner og tallfester for første gang tapet.

Publisert:

I en melding sendt ut mandag kveld erkjenner ordførerne i de fire nordlandskommunene et tap på 380 millioner kroner.

"Citibanks tvangssalg av avanserte låneprodukter på vegne av nordlandskommunene Hattfjelldal, Narvik, Hemnes og Rana er nå gjennomført. Salget ga ifølge boets estimater 72 millioner kroner, noe som i tilfelle medfører et samlet tap for kommunene på 379,6 millioner kroner", heter det i pressemeldingen.

Kommunene har gamblet med sine kraftinntekter i amerikanske risiko-papirer.

Forstå saken: Dette er Terra-skandalen

15 prosent av verdien

Tapet er et faktum etter at inntektene fra tvangssalget av obligasjonene kommunene hadde satt sine penger i er gjennomført.

Bobestyrer Jon Skjørshammer sier ifølge NTB at konkursboet etter Terra Securities har fått inn 72 millioner kroner etter tvangssalget av obligasjoner i forrige uke.

Obligasjonene som ble tvangssolgt har dermed blitt realisert for 15 prosent av den opprinnelige verdien.

- Minimaliserte ikke tapene

Kommunene retter nå skarp kritikk mot avviklingen av Terra Securities:

- Terras unnlatelse av å styre avviklingen av selskapet slik at tapene kunne minimaliseres, er nok en gang en opptreden i strid med vanlig og god forretningsskikk. Kommunene vil vurdere om Terras håndtering av konkurssituasjonen i seg selv er erstatningsbetingende, understreker advokat Stein Erik Stinessen i Lund & Co.

Terra Securities slo seg selv konkurs for knappe to uker siden da det ble kjent at Kredittilsynet ville frata meglerhuset konsesjonen. Konkursen kom brått og uventet, og Terra har av bostyrer fått kritikk for ikke å ha forberedt konkursboet bedre.

Ordførerne i de fire kommunene sier i en felles uttalelse at de er skuffet over realiseringen av verdiene, og mener dette understreker i hvor stor grad de er ført bak lyset av Terra-systemet.

Les også: Terra Securities konkurs.

Totalt 170

I tillegg til tvangssalget som nå altså bringer inn 72 millioner, har boet fått inn de 99 millionene som nordlandskommunene la inn av ekstra garantier da verdiene av deres risikable investeringer raste.

Totalt har dermed Terra Securities klart å skaffe til veie 170 millioner kroner av de over 450 millioner kronene som fire nordlandskommuner investerte gjennom meglerhuset frem til i sommer.

Til forsiden

Publisert: