SSB: Økt ledighet i september

Det var 8.000 flere arbeidsledige i september enn i juni. Men hovedbildet er at ledigheten har flatet ut i år, sier økonom.

Gorm Kallestad / NTB scanpix
 • Martin Hagh Høgseth
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:,

Arbeidsledigheten i Norge steg til 3,9 prosent i september, opp fra 3,7 prosent i måneden før.

Det viser den ferske arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå.

På forhånd ventet DNB Markets og konsensus uendret ledighet i september.

Ifølge statistikken var det 110.000 arbeidsledige personer i september. Dette måler SSB ut fra snittet i perioden august-oktober.

Kronen styrket seg rundt et øre mot euroen like etter tallslippet, men har i minuttene svekket seg igjen. En euro koster nå 10,10 kroner.

Flere melder seg på arbeidsmarkedet

Også sammenlignet med juni, som er snittet av den forrige tremånedersperioden (mai til juli) har det blitt flere ledige.

Ifølge SSB har det blitt 8.000 flere arbeidsledige siden juni. Det har også blitt 12.000 flere personer sysselsatt.

Det betyr arbeidsstyrken har økt med 20.000 personer siden juni, skriver statistikkbyrået, og viser til at det tilsvarer en oppgang i yrkesdeltagelsen på 0,4 prosentpoeng.

Arbeidsstyrken er definert som alle sysselsatte pluss de arbeidsledige, og viser hvor mange som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet.

– Ledigheten har flatet ut

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier at tallene svinger fra måned til måned, og peker på at trenden er lite endret så langt i 2019.

– Hovedbildet er at ledigheten har flatet ut i år, sier han, og viser til at nivået på 3,9 prosent er omtrent det samme som i januar.

– Det er ikke slik at de siste tallene er et uttrykk for at ledigheten er på vei opp nå, mener han.

Arbeidsledigheten nådde over fem prosent i starten 2016 etter oljenedturen, men falt deretter de neste årene.

Statistikken fra SSB

Her kan du lese mer om

 1. SSB
 2. Arbeidsledighet
 3. Aksjelive

Flere artikler

 1. SSB: Arbeidsledigheten falt til 3,8 prosent i oktober

 2. SSB: Arbeidsledigheten falt til 3,7 prosent i august

 3. Nav: – Stabil arbeidsledighet

 4. Annonsørinnhold

 5. Nav: Nå er det slutt på fallende ledighet

 6. Ledere blant yrkesgruppene som mottok mest dagpengeforskudd