SSB: Svak økning i arbeidsledigheten i desember

101.000 personer var arbeidsledige i årets siste måned.

Publisert:

De siste månedene av 2022 økte arbeidsledigheten svakt, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB (AKU).

I desember lå ledigheten på 3,4 prosent. Det betyr at 101.000 personer var arbeidsledige ved utgangen av året.

69,9 prosent av befolkningen i Norge var sysselsatt på samme tidspunkt. Det tilsvarer 2.852.000 personer i jobb.

– Etter noen måneder med svært lav arbeidsledighet, ser vi de siste månedene en svak økning. Men nivået er fortsatt lavere enn før pandemien, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

Undersøkelsen viser at arbeidsledigheten holdt seg stabil gjennom hele 2022. Det var kun små variasjoner i tallene.

Størst økning blant unge

Mesteparten av økningen i arbeidsledigheten de siste månedene har kommet blant dem under 25 år, skriver SSB.

10,5 prosent av arbeidstakere under 25 år var arbeidsledige i januar 2022. I desember økte dette tallet til 10,7 prosent.

– Etter at arbeidsledigheten blant de unge var på sitt laveste på mange år i fjor sommer, ser vi nå at den har økt noe i løpet av høsten. Samtidig er ungdomsledigheten på et nokså lavt nivå historisk sett, sier Køber.

Svak økning i antall jobber

De foreløpige jobbtallene for desember indikerer en vekst i antall jobber på 0,2 prosent fra november til desember.

– Selv om ledigheten har økt noe, har utviklingen i antall jobber stort sett vært stabil siste halvår av 2022, og vi er tilbake til en lignende situasjon som før pandemien, sier Køber.

Også i november økte antall jobber fra måneden før. De justerte tallene viser at det var omtrent 5700 flere jobber i november enn oktober, noe som tilsvarer en økning på 0,2 prosent.

Flere ukrainske lønnstakere

Etter at krigen i Ukraina brøt har over 37.500 ukrainere søkt asyl i Norge, ifølge tall fra UDI.

Det gjør også at antallet ukrainske lønnstakere har økt mer enn normalt siden mai 2022, skriver SSB.

I november i fjor var det omtrent 55 prosent flere innvandrere fra Ukraina i jobb enn tilsvarende måned året før. Det tilsvarer en økning på 2300 lønnstakere.

Publisert:

Her kan du lese mer om