– Å se regjeringen tråkke på embetsverket er ganske smått

– Nå begynner jeg å bli mer opptatt av Erna Solbergs rolle, sier Jette Christensen (Ap), etter den siste utviklingen i Bergen Engines-saken.

Jette Christensen (Ap) sier at det ikke er noe i norsk statsforvaltning som heter «det er de ansatte sin feil».
Publisert:

– Det er statsministeren som leder sikkerhetsutvalget og har det øverste ansvaret for koordinering mellom departementene, sier Christensen.

Opposisjonen på Stortinget er klar på at regjeringen ikke kan unnskylde kritikkverdig håndtering av Bergen Engines-saken med at en fagdirektør i UD har hatt løpende kontakt, og har drevet personlig saksbehandling via Facebook-meldinger.

En tidligere hemmelig dialog endte med at Rolls-Royce fikk «go» fra Norge på at et salg til russiske oligarker kunne finne sted. Det skjedde 29. januar, knappe to måneder før regjeringen stoppet handelen av sikkerhetspolitiske grunner.

– Regjeringens feil

– I norsk statsforvaltning er det ingenting som heter «det er de ansatte sin feil». God sikkerhetskultur og kompetanse ligger i bevisstgjøring i hele organisasjonen. Hvis deler av organisasjonen gjør eller sier noe som er på tvers av hvilken sikkerhetsbevissthet regjeringen står for, så er det regjeringens feil, sier Christensen.

– Å se regjeringen tråkke på embetsverket slik de her gjør, er ganske smått, fortsetter hun.

– Er det oppstått noen formildende omstendigheter for regjeringen etter denne siste utviklingen?

– På ingen måte. Tvert i mot. Regjeringen kan ikke prøve å gjøre dette om til en personalsak. Her handler det om svak sikkerhetskultur og dårlig samhandling, sier Christensen.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier regjeringen skyver embetsverket foran seg.

– Alvorlig vending

– Stortinget forholder seg kun til statsrådene. Det er statsrådens ansvar å ha kontroll på eget embetsverk. Saken har derfor tatt en alvorlig vending, sier Christian Tybring-Gjedde, som er utenrikspolitisk talsmann i Frp.

Han mener saken bekrefter at det finnes en ukultur i Utenriksdepartementet og at den politiske ledelsen ikke evner å rydde opp.

– Denne saken er en av flere som den siste tiden er blitt avdekket. Dette er fullt og helt utenriksministerens ansvar, sier Tybring-Gjedde.

– Skyver embetsverket foran seg

– Burde ministre fra involverte departementer ha stått frem og tatt ansvar på et tidligere tidspunkt?

– Helt åpenbart. Saken har vært svakt koordinert og elendig kommunisert. Regjeringen har heller ikke forstått alvoret. Jeg kjenner ingen eksempler på at ministre har skjøvet embetsverket foran seg som i denne saken.

Tybring-Gjedde sier han forventer en mer ydmyk tilnærming under høringen i saken over påske. 14. april skal foreløpig være satt som dato.

– Det er for øvrig påfallende at statsministeren har forholdt seg helt taus i denne saken, sier Frp-eren.

Emilie Enger Mehl (Sp).

– Kan ikke skyve enkeltmedarbeider foran seg

Emilie Enger Mehl (Sp) mener regjeringen har hatt et bevisstløst forhold til sikkerhetsarbeidet.

– Dialogen bekrefter at regjeringens vurderinger av sikkerhetsloven først kom opp når Stortinget tok tak i saken. Høyre har ikke har tatt salget på alvor, og ikke hatt kontroll.

– Regjeringen kan ikke gjemme seg bak dette og skyve en enkeltmedarbeider foran seg, sier Mehl.

Hun sier meldingene ikke kan leses på noen annen måte enn en bekreftelse til Rolls-Royce om at salget ville gå gjennom.

– Dette bekrefter jo bare det samme som forsvarsministeren og Næringsdepartementet sa, nemlig at regjeringen ikke ville gripe inn. Det er ikke noe denne enkeltpersonen har tatt ut av løse luften.

– Det er skandaløst og uholdbart at statsråden forsøker å avfeie dette som uformell og personlig kontakt, sier Mehl.

Audun Lysbakken (SV).

– Stor oppgave for komiteen

Audun Lysbakken (SV) mener meldingene bidrar til det han kaller regjeringens troverdighetsproblem.

– Dette gjør at utenriks- og forsvarskomiteen nå har en stor oppgave foran seg. Denne saken handler ikke bare om salget av Bergen Engines, men om regjeringens rutiner og bevissthet om håndtering av sikkerhetsloven.

– Det er tvingende nødvendig at rutinene er på plass for å plukke opp og behandle denne typen saker, spesielt når slike oppkjøp blir fremhevet i trusselvurderingene, sier Lysbakken.

Nestleder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Total mangel på profesjonalitet

Fungerende partileder i MDG, Arild Hermstad, mener at det å få innblikk i kommunikasjonen mellom Rolls-Royce og departementet «fullstendig undergraver tilliten til Utenriksdepartementet».

– Her har byråkratiet vist en total mangel på profesjonalitet med tanke på å ivareta nasjonens interesser.

– Uakseptabelt

– Både utenriksministeren og hennes apparat må opptre på en måte som sikrer at hensynet til norsk sikkerhet ivaretas, uavhengig av personlige bekjentskaper og egen sympati, sier Hermstad.

Han mener «et slikt lettvint forhold til saker som truer Norges sikkerhet er svært alvorlig».

– Jeg mener dette ikke er akseptabelt. Hva som har vært utenriksministerens rolle, og når hun visste hva, er noe som må bringes på det rene i høringen, sier Hermstad.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide svarer slik på kritikken fra opposisjonen:

«Jeg har orientert Stortinget i brev om saken nettopp fordi jeg som utenriksminister er ansvarlig for alt arbeid i Utenriksdepartementet. Det som skjedde skulle ikke skjedd, og det er mitt ansvar», skriver hun i en e-post til BT/E24.

«Det er også mitt ansvar å sørge for at Stortinget får den nødvendige informasjonen, og det er bakgrunnen for at jeg sendte brev til Stortinget», skriver Søreide.

Publisert: