Forsvarsministerens partifelle reagerer på Bergen Engines-sak: – For tidlig å konkludere

Salget av Bergen Engines omfattes ikke av sikkerhetsloven, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Michael Tetzschner (H) mener det er for tidlig å konkludere.

Michael Tetzschner er første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité
 • Bendik Støren (Bergens Tidende)
 • Arne Edvardsen (Bergens Tidende)
Publisert:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen slo mandag fast at salget av motorfabrikken Bergen Engines ikke omfattes av sikkerhetsloven.

Fabrikken har levert motorer til marinefartøy i Norge og flere andre Nato-land. Nå selges fabrikken til russiske eiere. Fredag kunne BT/E24 fortelle at kjøperen vurderer et samarbeid med Russlands største produsent av krigsskip.

Flere politikere fra opposisjonen er svært kritiske til salget. Nå melder også forsvarsministerens partifelle Michael Tetzschner (H) seg på debatten.

– Gjenstår å vurdere bruk av sikkerhetsloven

Tetzschner, som er første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, sier han ikke oppfatter svaret fra Bakke-Jensen mandag som «definitivt».

– Det har kommet frem påstander om faktiske forhold som jeg er sikker på at Forsvarsdepartementet kommer til å se nærmere på ut fra de relevante bestemmelser i sikkerhetsloven, sier han.

– Bakke-Jensen slo fast senest i går, mandag, at salget ikke omfattes av sikkerhetslovens paragraf 10–1 om eierskapskontroll?

– Det er et standpunkt som er basert på den vurderingen som forelå da, svarer Tetzschner.

Tetzschner viser til at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Forsvarsmateriell (FMA) nå gjør vurderinger av hvordan salget vil påvirke dem, noe Bakke-Jensen også trakk frem i sitt svar til flere stortingsrepresentanter.

Tetzschner mener vurderingen av dette «klart legger opp til også en vurdering av sikkerhetslovens kriterier».

– Nå gjenstår det fra Forsvarsdepartementet å vurdere om dette salget har et innhold som gir grunn til å vurdere å anvende sikkerhetsloven, sier Tetzschner.

Interesserer Høyre på Stortinget

Tetzschner sier salget av Bergen Engines er en sak som vekker interessere også på Stortinget, «på tverrpolitisk grunnlag». Det inkluderer Høyres stortingsgruppe, som Tetzschner er en del av.

Tetzschner presiserer at det er Stortinget som har definert hva man vil med sikkerhetsloven, og at det er opp til forvaltningen å håndheve dette så effektivt som mulig.

– Hvis man leser sikkerhetsloven, så er det ikke tvil om at intensjonen er å hindre at knowhow, patenter og liknende som ligger i bedrifter og som vil følge med et salg, havner i feil hender, sier han.

Tetzschner sier det er viktig å ha systemer som gjør at man ikke har betenkeligheter med et slikt salg, gitt den tekniske kunnskapen som er i Bergen Engines.

Bakke: – Undersøker alle sider ved saken

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer via sin kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes at sikkerhetslovens formål er å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet.

– Teknologioverføring kan komme inn under loven, forutsatt at den aktuelle teknologien har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser.

– Kan en totalvurdering være med på å stoppe et eventuelt salg eller vil forsvarsministeren konkludere med at et salg nå ikke er aktuelt å stoppe? Kan sikkerhetsloven fortsatt komme til anvendelse?

– Vi undersøker alle sider ved denne saken grundig, og jeg ønsker ikke å trekke konklusjoner før vi har alle kort på bordet. Her er det både handelspolitiske, forsvarspolitiske og sikkerhetspolitiske hensyn som må vurderes.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Bergen Engines
 2. Michael Tetzschner
 3. Frank Bakke-Jensen
 4. Forsvarsdepartementet

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Bergen Engines-saken: – Regjeringen må stoppe salget, vitner om komplett svikt i alle ledd

 2. Betalt innhold

  Ap reagerer på forsvarsministerens håndtering: – Han er jo ikke russisk handelsminister

 3. Betalt innhold

  Forsvarsministeren må svare om salget av Bergen Engines i Stortinget

 4. Betalt innhold

  Opphetet debatt om Bergen Engines i Stortinget: – Nei, det er ingen som lyver

 5. Derfor er salget av Bergen Engines så kontroversielt