Mener Oslo-markedet har blitt en trussel: Ba regjeringen forby omstridte kvadratmeter-krav

I et møte med kommunalminister Nikolai Astrup (H) foreslo meglertopp Henning Lauridsen at regjeringen forbyr en sentral del av Oslos boligpolitikk. Staten må ta i bruk sterk lut mot et boligmarked som nå «truer Norges finansielle stabilitet», sier han.

Direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Publisert:

– Dette har gått for langt, og det har nå blitt et nasjonalt anliggende: Når Oslo kommune over så lang tid har vist at de ikke tar ubalansen i boligmarkedet på alvor, må staten gripe inn, sier Lauridsen, som er sjef i Eiendom Norge.

Det var under et møte med statsråden i forrige uke at Lauridsen og meglerforeningen fremmet et uvanlig forslag:

Regjeringen innfører et forbud mot kommunale leilighetsnormer. Det vil bety at de omdiskuterte kvadratmeter-reglene som gjelder for nye leiligheter rundt Oslo sentrum – men også i andre byer som bruker slike normer – må avvikles.

Leilighetsnormen i Oslo innebærer at det ikke er lov å bygge nye boliger som er mindre enn 35 kvadratmeter i fire av fem bydeler i «indre by». Normen setter også krav til at minst 40 prosent av boligene i et prosjekt må være på over 80 kvadratmeter.

Les også

Unge på boligjakt: – Ikke så gøy å være kjøper nå

Byråden: – Helt vanvittig

Arild Hermstad er fungerende byråd for byutvikling i Oslo. Han blir lite begeistret når E24 forteller om fremstøtet.

– Her er Eiendom Norge så utrolig langt ut på jordet, at jeg må klype meg i armen. Jeg kan ikke tro at de mener dette seriøst, sier Hermstad.

– Dette må Astrup legge i skuffen med en gang. At en så mektig eiendomsorganisasjon krever at lokaldemokratiet settes til side, synes jeg er helt vanvittig.

Men meglerforeningen er seriøse: Rent praktisk kan et slikt forbud fremkomme gjennom en såkalt statlig planbestemmelse (SPB) med en varighet på ti år, foreslo Eiendom Norge til Astrup.

Fungerende byråd for byutvikling Arild Hermstad.
Les også

Sanners løsning på boligprisveksten: – Det må bygges flere boliger

– Nasjonale hensyn må trumfe

– Det er et veldig sterkt virkemiddel som begrenser det kommunale selvstyret, vedgår Lauridsen.

– Likevel mener dere at staten skal gripe inn på denne måten?

– Ja, fordi nasjonale hensyn må trumfe: Oslos boligmarked truer Norges finansielle stabilitet. Den kraftige boligprisveksten øker låneopptakene og sårbarheten i husholdningene.

Meglersjefen avviser at Oslo kommune evner å reparere boligmarkedet på egen hånd, og viser til at sittende byråd har avvist opposisjonens krav om å skrote leilighetsnormen.

Fortsatt er det uaktuelt for Oslo å avskaffe reglene, bekrefter byråden.

– Når kommunen ikke vil ta ansvaret, må staten gripe inn, sier Lauridsen.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Skeptisk Astrup

Men statsråden gir forslaget motstand.

– Jeg tror ikke et statlig forbud mot kommunale leilighetsnormer er veien å gå. Det strider mot prinsippet om lokalt selvstyre, skriver Astrup til E24.

Han ønsker ikke å utbrodere hva han selv mener om leilighetsnormen, men sier seg enig med Eiendom Norge i at det er nødvendig å få trigget mer boligbygging i hovedstaden.

Oslos boliger har i snitt blitt 13 prosent dyrere på ett år, ifølge meglerforeningens statistikk.

– Utviklingen i Oslo nå, med sterkt stigende boligpriser, få bruktboliger til salgs og lav boligbygging, er krevende for stadig flere, mener Astrup.

– Hva synes du om Oslo kommunes tiltak så langt for å bremse boligprisveksten og øke tilbudet?

– Det er ingen tvil om at det må bygges mer i Oslo, men det er også andre utfordringer som må løses, svarer statsråden, som viser til at byggesaker tar lang tid.

Les også

SV ber finansministeren «få kontroll» på boligprisene

– Tvinger frem boliger som ikke blir etterspurt

Rekordlav nullrente fra sentralbanken har bidratt til at budrundene ikke bare er hete i Oslo: Den nasjonale prisveksten har vært 8,6 prosent det siste året.

Men Lauridsen i Eiendom Norge sier det nylige prispresset som har fulgt corona-krisegrepene, kommer på toppen av Oslos «vedvarende problemer på tilbudssiden» gjennom mange flere år.

– Hvor mye av problemene løses ved å kun fjerne leilighetsnormen?

– Vi mener normen har vært spesielt skadelig for boligbyggingen, og dermed også prisutviklingen. I andre byer fører prispress til økt boligbygging, men Oslo har ikke fått den tilbudsøkningen man skulle forvente. Normen er en åpenbar forklaring. Den skulle sikre at flere barnefamilier kunne bo i Oslo, men tvinger i stedet frem bygging av boliger som ikke blir etterspurt. Det senker igjen boligbyggingen.

Lauridsen understreker at fjerning av leilighetsnormen ikke løser alle boligproblemer i Oslo.

– Men vil staten gjøre noe med de høye boligprisene på Østlandet, så er dette noe de kan gjøre som vil ha umiddelbar effekt.

Les også

Boligtopper frustrerte over hemmelige bud: – Alle blir sure på selger og megler

Oslo-byråd: – Kaninbur

Men byutviklingsbyråden avviser at normen rammer boligbyggingen på en måte som presser opp prisene i særlig grad. Imens er reglene viktige å beholde av andre grunner, sier han.

– Vi som lokalpolitikere tar ansvaret vårt på dypeste alvor, sier Hermstad:

– Men vi kan ikke finne oss i at eiendomsbransjen skal ødelegge bomiljøet i de mest attraktive områdene i Oslo gjennom å erstatte varierte leiligheter med kaninbur.

– Leilighetsnormen innebærer at det ikke er lov å bygge nye leiligheter som er mindre enn 35 kvadrat. Men er det ikke et problem at dagens prisnivå gjør at mange enslige ikke har råd til leiligheter som er større?

– I likhet med Eiendom Norge er vi bekymret for prisveksten, som er altfor høy. Vi må legge til rette for å senke terskelen for at folk skal komme seg inn i boligmarkedet. Men leilighetsnormen gjelder bare i de fire mest sentrale bydelene. Vi etterlyser at også utbyggerne ser på andre bydeler. På Romsås er kvadratmeterprisen halvparten av i sentrum.

Les også

Toroms-leilighet gikk 2,5 millioner over prisantydning

Vil ikke bygge «spekulasjonsobjekter»

– Vi ser dessuten at eiere av små sentrumsleiligheter ofte ikke vil bo der selv, men gjør det til spekulasjonsobjekter. Det ønsker vi ikke å bidra til. Byrådet står fast på at normen bør beholdes.

– Kravet om at 40 prosent av leilighetene må være på minst 80 kvadratmeter, blir vel i praksis et krav om at en svært stor andel av leilighetene får en prislapp som familier med normale inntekter ikke har råd til?

– Til grunn for denne normen ligger et ønske om at også barnefamilier skal bo også i Oslo sentrum.

– Men det hjelper vel ikke hvis det kreves leiligheter som er så store at folk ikke har råd til dem?

– Når vi driver byutvikling i Oslo, må vi tenke, 20, 50 og 100-årsperspektiv. Skal vi justere oss til boligprisene til enhver tid, tror jeg dessverre vi vil bomme helt på hvordan vi bygger byen vår.

Les også

«Ville tilstander» i Oslo: Boligselgere sier nei til 500.000 ekstra

Astrup: Tar år å se virkningen av tiltak

– Avviser du at leilighetsnormen svekker boligtilbudet og presser prisene i Oslo?

– Jeg mener det er et spinnvilt forslag å fjerne normen. Å justere normen noe, kunne vært en seriøs debatt. Men jeg er ikke med på at løsningen på boligutfordringene i Oslo er å tillate masse små leiligheter. Og jeg tror normen har hatt helt marginal betydning på boligprisene.

Kommunalministeren sier regjeringen følger utviklingen på boligmarkedet i Oslo og i andre større byer «tett».

– Uavhengig av Eiendom Norges forslag: Er det aktuelt for regjeringen med statlige grep spesifikt mot Oslos skarpe boligprisvekst?

– Det er ikke aktuelt å gripe inn med statlige tiltak overfor Oslo kommune spesielt. Det strider også mot det lokale selvstyret, svarer Astrup.

– Men Regjeringen har gjennomført mange forenklinger i regelverket for at kommunene kan behandle plan- og byggesaker raskere, mer effektiv og mer forutsigbart. Dette er også noe vi jobber med nå. For mange tiltak tar det likevel flere år å se virkningen.

Publisert: