Passasjerer anlender Norge på Gardernoen, og må teste seg.

Målrett de økonomiske corona-tiltakene

Lokale utbrudd av den britiske mer smittsomme virusvarianten kommer til å kreve svært strenge lokale nedstengingstiltak. Dermed blir skillet mellom rammet og ikke rammet næringsliv større.

  • Nina Skrove Falch
    Nina Skrove Falch
    Sjeføkonom i YS
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Regjeringen bør svare med kompensasjonsordninger som er tilpasset lokale forhold, fremfor generelle tiltakspakker som gir like mye til alle.

Forrige uke maner fram dystopiske framtidsbilder. Det viser seg at den britiske mutasjonen av coronaviruset er utbredt. Siden smittsomheten ved denne virusvarianten er høy, frykter myndighetene massiv skjult smitte i østlandsregionen. Det fører til akutte smitteverntiltak på linje med de vi så i mars i fjor, den gangen korona var en ny sykdom vi visste lite om, og ikke hadde utstyr hverken til å verne oss mot, eller for å teste.

Tidligere denne uken kom det også informasjon om at de godkjente vaksinene viser seg å beskytte dårligere mot de sørafrikanske og brasilianske virusmutasjonene. Legemiddelindustrien betrygger oss om at nye varianter av vaksinene kan utvikles på få uker. Det er sikkert mulig å få på plass regulatoriske rammeverk som innebærer at disse nye vaksinene ikke trenger ett år på seg før de blir godkjent, men som vi har sett etter nyttår: import og utrulling av nye vaksiner er ikke gjort i en fei.

Vi står altså i en situasjon hvor lokale smitteutbrudd vil måtte slås hardere ned på enn tidligere, fordi faren for skjult smitte er langt høyere når viruset er mer smittsomt. I tillegg til denne situasjonen kunne vare en god stund, også etter at den første generasjonen av koronavaksinen er satt.

Strategien til regjeringen har siden i sommer vært at lokale utbrudd skal slås ned lokalt ved at lokale myndigheter foretar de nødvendige smitteverntiltakene for å få kontroll med smittevernsituasjonen. I Oslo har vi for eksempel levd med skjenkestopp siden november, mens resten av landet kunne vente til januar.

Les denne kronikken også: Forlenget permittering er samfunnsøkonomisk lurt

Regjeringen har gjennom hele krisen svart med generelle økonomiske tiltakspakker, som skal gjelde for alle næringer i hele landet. Arbeidsgiverfinansieringen ved permittering ble for eksempel i mars kuttet til to dager for alle bedrifter i hele landet. Kompensasjonsordningen for faste utgifter gjelder for alle som har stort nok omsetningsfall. I vår fikk riktignok de statlig nedstengte næringene en noe høyere sats, men nå skilles det ikke lenger mellom næringer, som er nedstengt, og næringer som ikke er det. Disse generelle og brede tiltakspakkene har blitt rettferdiggjort med at koronaviruset har rammet bredt, også i næringer som ikke er direkte berørt av smitteverntiltak og nedstengning.

Likevel er det ikke tvil om at de konsekvensene av krisen er langt mer alvorlig i de delene av økonomien vår hvor smitteverntiltakene har rammet hardt og direkte: Arbeidsledigheten innen reiseliv, transport og servering troner i ensom majestet, langt over alle andre næringer. Mens ledigheten i Oslo ved slutten av 2019 lå marginalt over landsgjennomsnittet, er den nå over 50 prosent høyere.

Problemet med generell innretning på de økonomiske tiltakene er ett av to:

  • Enten blir ordningene kontinuerlig tilpasset de hardest rammede bransjene/regionene. Det fører for det første til at svært høye utgifter for staten, og at aktiviteten dempes mer enn nødvendig i næringer og regioner hvor så kraftige tak ikke trengs.
  • Eller så blir de generelle ordningene «halvgode», slik at hjelpen ikke blir god nok for de som virkelig trenger den, og at lokale myndigheter som tar ansvar og stenger ned ved nødvendighet for oppsigelser og konkurser på samvittigheten.

Jeg tror at en bedre strategi for regjeringens økonomiske politikk i tiden som kommer, er å prioritere å hjelpe de virksomhetene og arbeidstakerne som faktisk blir nedstengt av myndighetene, og som rammes direkte av nødvendige smitteverntiltak.

Gjerne i kombinasjon med moderate og aktivitetsfremmende tiltak som retter seg mot alle. Dette vil gi mer målrettet bruk av fellesskapets midler. Hvis kommunene selv må fatte vedtak om lokal nedstenging må de settes i stand til å kompensere berørte bedrifter og arbeidstakere på en skikkelig måte. Da er vi også mer sikre på at kommunene faktisk tar en for landet, og stenger ned når det trengs.

For det er hardt å være ansvarlig kommunepolitiker uten eget oljefond, når du risikerer å få hauger av lokale bedrifter og arbeidsplasser på samvittigheten.

Publisert:
Gå til e24.no