NHO, her ved leder Ole Erik Almlid (til høyre) og sjeføkonom Øystein Dørum, la nylig frem en radikal plan for å reformere forholdet mellom næringslivet og offentlig sektor i Norge.

Har vi en velfungerende offentlig sektor?

DEBATT: Nylig la NHO frem sitt veikart for fremtidens næringsliv. Klimamål og klimaendringer, økende offentlig forbruk og svekkede eksportinntekter fra olje og gass vil prege norsk politikk fremover.

 • Geir Ove Ystmark
  Geir Ove Ystmark
  Sjømat Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Næringslivet må omstilles for å møte denne virkeligheten og for å kunne skape 250 000 nye jobber som skal opprettholde velferdsstaten. Offentlig sektor må også tilpasses fremtidens Norge og kan ikke skjermes fra debatten om hvordan vi bli mer effektive og produktive.

Jeg har hatt gleden av å delta i styringsgruppen til NHOs veikart. Under arbeidet utarbeidet vi solide analyser av muligheter og utfordringer vi har i Norge. Det er noen områder hvor vi åpenbart har muligheter til å bygge et sterkt næringsliv. Kunnskap fra olje- og gassnæringen kan brukes når vi bygger bro inn i fremtiden. Vi har ressurser som gir oss muligheter til å delta i lederheatet hvis vi legger til rette for det. Sjømat er én av disse.

Fikk du med deg denne? NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt

Men mulighetene må ikke skygge for at det også er prioriteringer som må gjøres. Oljeinntektene har gitt oss muligheter til å bygge en stor offentlig sektor. I Norge er den offentlige sektoren vesentlig større enn i våre nordiske naboland, og utgiftene øker jevnt. Dette kan ikke fortsette.

Hvorvidt skoler og sykehus skal driftes av private eller offentlige aktører er ikke min debatt. Derimot er jeg sikker på at vi kan gjøre statlige tilsyn og forvaltning bedre, og samtidig kutte kostnader. Og den debatten bør ikke møtes med en besvergelse om at vi har en så god offentlig sektor i Norge at den skal skjermes. Tvert om har vi store utfordringer innenfor viktige deler av tilsynene og forvaltningen som har negative konsekvenser for både enkeltpersoner og bedrifter.

E24s redaktør: NHO tegner opp drastiske neste trekk. Men det må trolig enda mer til

Barnevernet er dømt av Menneskerettighetsdomstolen. NAV-saken og Tolga-saken vitner om store problem i deler av forvaltning og tilsyn. I skyggen av disse sakene ble det i fjor gjennomført en omfattende gransking av Mattilsynet. Dette skjedde etter at Stortinget enstemmig ba regjeringen gjennomføre den. Konklusjonene var knusende, men for oss som har jobbet med forvaltningen dessverre ikke overraskende.

Internasjonale regler som er gjennomført i norsk lovverk fortolkes snevert og mindre forpliktende, utøvelsen styres av enkelte ansattes personlige holdninger og gir vedtak og rammer som treffer nærmest vilkårlig. Vilkårlighet og feilvurderinger beskriver et tilsyn som har avgjørende betydning for konkurransekraften til all næringsmiddelproduksjon og handel. Hvis det gjennomføres tilsvarende granskinger av andre tilsyn og forvaltningsorgan så jeg er dessverre sikker på at Mattilsynet og NAV ikke er står i en særposisjon.

Kronikk fra NHO-sjefen: NHO: Hjelpen må spisses mot dem som trenger det

Noen mener nok det kan løses ved å gi tilsynene bedre kapasitet. Men med mer enn 1.300 ansatte må vi kunne si at Mattilsynet har gode nok rammer. Tilsyn kan og må gjøres bedre uten at budsjettene økes. Det dreier seg ikke om penger, men om kultur, kompetanse, og at vi nok har for mange og overlappende forvaltnings- og tilsynsorgan. Resultatet er at disse havner i konkurranse med hverandre når de i stedet burde samhandle til beste også for verdiskapningen. Privat og offentlig sektor er i et gjensidig avhengighetsforhold. Vi må bruke tiden fremover til å gjøre hverandre bedre.

Da må vi starte med å anerkjenne utfordringene også i det offentlige Norge.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. NHO
 2. Næringsliv
 3. Debatt
 4. Mattilsynet
 5. Norge

Flere artikler

 1. På tide med alternativ behandling for offentlig sektor

 2. Jo, Jonas! Det blir flere sykepleiere av å lage mer aluminium

 3. NHO tegner opp drastiske neste trekk. Men det må trolig enda mer til

 4. NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt

 5. Astrup med budsjettlekkasje: Vil la offentlige innkjøpskroner drysse over gründere