Øystein Olsen om boligprisene: – For tidlig å bli bekymret

Coronavaksinen gjør at Norges Bank kan varsle en raskere renteheving enn tidligere, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen. Fra før har den rekordlave renten bidratt til et brennhett boligmarked.

Norges Bank besluttet som ventet å holde på nullrenten også i desember.

Stian Lysberg Solum / NTB
 • Ine Brunborg
Publisert: Publisert:

Fem måneder med nullrente har bidratt til en kraftig boligprisvekst. Men det er for tidlig å bekymre seg over utviklingen, mener sentralbanksjef Øystein Olsen.

Da han la frem Norges Banks rentebeslutning torsdag formiddag, kom det frem at renten trolig forblir rekordlav en stund til – med en ventet renteheving i den første halvdelen av 2022.

Det er tidligere enn forrige gang sentralbanken kom med anslag.

En av hoveddriverne bak fremskyndingen er at vaksineringen mot coronaviruset snart starter opp, sier sentralbanksjefen.

– Nå vil det bli tilgang til vaksiner i Norge og hos våre handelspartnere ganske raskt - i hvert fall tidlig neste år. Dette vil i våre anslag løfte produksjonsutviklingen og aktiviteten i Norge og internasjonalt. Det er viktigste driveren, sier Øystein Olsen til E24.

Han understreker samtidig at sentralbanken legger til grunn en rente på null prosent «en god stund fremover», altså inn mot våren 2022.

– Det har vært en veldig ekspansiv pengepolitikk, og det er det også behov for fremover, sier Olsen.

Les også

Norges Bank fremskynder renteheving: – Mer offensiv rentebane enn folk hadde tenkt

– Renten har virket

Nå har vi hatt et halvt år med nullrente. Har det hatt effekten Norges Bank håpet på?

– Ja, det mener vi at har bidratt til å motvirke det voldsomme tilbakeslaget som vi opplevde i mars. Samtidig har vi sagt at den viktigste responsen fra myndighetene har vært kraftig ekspansjon av offentlige budsjetter.

Olsen trekker også frem at handlingsrommet i rentesettingen har fungert.

Før coronakrisen traff Norge, hadde sentralbanken satt opp styringsrenten til 1,5 prosent. Siden har Norges Bank kuttet den ned i flere omganger mellom mars og mai: først til 1,0 prosent, deretter til 0,25 prosent, før den ble satt helt ned til rekordlave null prosent.

Et av resultatene av kuttene har vært et boligmarked i vekst, sier sentralbanksjefen.

– Vi er temmelig trygge på at rentesettelsen har bidratt til at boligmarkedet slett ikke har stupt, men har gått i motsatt retning. Renten har virket. Samtidig er vi ydmyke nok til å erkjenne massiv politikk og rask reaksjon som viktigste bidragsytere.

Les også

Norge kan starte vaksinasjonen 27. desember

– For tidlig å være bekymret

Men boligprisene har steget mer enn sentralbanken først anslo.

Etter et tilbakefall på våren, har prisene økt kraftig gjennom sommeren. Oppgangen fortsatte også utover høsten, som vanligvis er måneder med svakere utvikling.

November-tallene fra meglerbransjen viste det første boligprisfallet siden mars, men fortsatt positiv underliggende vekst. Den gang var prisene 7,8 prosent høyere enn de var for ett år siden.

I dagens pengepolitiske rapport kommer det frem at Norges Bank tror at oppgangen vil fortsette inn i 2021, med en årlig vekst på 6,7 prosent – opp fra forrige anslag på 5,2 prosent.

Les også

Olsen venter større prisvekst på boliger

– Hvordan har synet til Norges Bank endret seg siden forrige rapport - er man mer bekymret over boligprisene nå enn sist?

– Vi bruker ikke begrepet bekymret i denne sammenheng. Det er for tidlig å bli bekymret over boligprisutviklingen, sier Olsen.

– Tilbake på vårparten var det grunn til bekymring for bevegelse i motsatt retning, men det har ikke skjedd. Tvert om har boligprisene økt. Det har økt litt sterkere enn det vi har lagt til grunn. Hvis det skulle fortsette, og akselerere, så er det noe vi skal følge med på og vektlegge i vår totalvurdering.

– Vi tror på en mer avdempet utvikling i boligprisene. Usikkerheten er stor, men akkurat nå er det for tidlig å være altfor bekymret.

Les også

Første måned med boligprisfall siden Norge stengte

– Hva gjør Norges Bank dersom veksten holder seg på dagens nivå og ikke bremser, slik anslagene legger opp til nå?

– Hvis utviklingen i boligmarkedet skal bli vesentlig annerledes, så er det ny informasjon som vil påvirke våre avveininger.

– Er signalene om renteheving tidlig i 2022 nok til å dempe presset i boligmarkedet?

– Vi følger godt med i boligmarkedet, og det kan påvirke våre avveininger, men å styre boligprisene er ikke innenfor vårt mandat. Men vi erkjenner at så lave renter i en lengre periode vil stimulere låneopptak og boligpriser. Det var noe av hensikten da vi satt ned renten.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Norges Banks rentemøter
 2. Øystein Olsen
 3. Norges Bank
 4. Coronaviruset
 5. Styringsrenten
 6. Boligpriser

Flere artikler

 1. Olsen tror renten vil dempe boligprisgaloppen: – Følger utviklingen nøye

 2. Norges Bank innfrir forventningene: Styringsrenten holdes uendret på null prosent

 3. Norges Bank holder renten uendret på null prosent

 4. Renterådet tror vaksinen kan fremskynde rentehopp: – Blir avgjørende

 5. Betalt innhold

  Dette betyr rentemøtet for boliglån, kronekurs og aksjer