Strømprisene

Slik kan vinteren bli hvis det blir strømrasjonering

Utkoblinger noen timer i døgnet og kvoter på hvor mye man kan bruke uten å betale skyhøye tariffer.

I verste fall kan husholdningene i Sør-Norge i vinter bli nødt til å klare seg uten strøm i perioder av døgnet.
 • Roar Valderhaug - Aftenposten
 • Fredrik Hager-Thoresen - Aftenposten
Publisert:

Det er sommer og varmt, men likevel settes det stadig nye årsrekorder for strømprisene i den sørvestlige delen av Norge.

De skyhøye prisene midt på sommeren peker mot en tøff vinter for strømkundene i Sør-Norge.

To ting truer:

 • Mulig rasjonering av gass i Tyskland og dermed ingen strømimport derfra.
 • Tørt vær slik at magasinfyllingen ikke tar seg kraftig opp i høst.

Foreløpig har ikke norske myndigheter satt inn noen som helst tiltak. I det norske systemet er det kraftprodusentene som er overlatt ansvaret for at det er nok vann å lage strøm av.

Men som E24 meldte torsdag, gjør NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og Statnett nå en hel rekke forberedelser. De mener foreløpig det ikke er behov for tiltak.

– Men samtidig vil jeg understreke at situasjonen er usikker, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), og viste til vurderinger fra NVE.

Aasland har det øverste ansvaret for kraftforsyningen i Norge.

Noen av tiltakene som vurderes, skal forhindre at det blir en kraftkrise. Andre tiltak skal først settes inn dersom krisen ikke unngås, og det blir rasjonering av strøm i vinter.

Les på E24+

Regjeringen forbereder seg på kraftrasjonering i vinter

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Stram situasjon nå

Statnett har hovedansvar for kraftforsyningen i Norge. De definerer nå situasjonen sør for Dovre og Sognefjorden til å være «stram». Det betyr at Statnett vurderer sannsynligheten for rasjonering i vinter til å være under 20 prosent.

De neste nivåene er «anstrengt situasjon» og «svært anstrengt situasjon». Så kommer rasjonering.

Kobler ut uprioritert forbruk

NVE og regjeringen må innføre rasjonering først hvis ingen forbyggende tiltak hjelper.

Det første som i så fall skjer, er at det som kalles «uprioritert forbruk» kobles ut. Det kan gjelde flombelysning og utendørsbelysning. I tillegg vil landets hytteeiere få beskjed om å senke sitt forbruk kraftig.

I et utkast til en ny veileder for rasjonering heter det:

«Områder med fritidshus skal også bli oppfordret til å spare, selv om det vil være nødvendig å opprettholde noe forbruk for å unngå risikoen for materielle skader (frost i vannrør, tining av frysere).»

Det kan derfor bli en ny traurig vinter for landets hytteeiere.

Les også

Statkraft-sjefen frykter at tyskerne ikke vil selge oss strøm til vinteren

Kvoter og utkobling

Neste steg er det som heter «kvoterasjonering» Da vil hver enkelt familie bli tildelt en strømkvote av sitt lokale nettselskap. Forbruk utover det må det betales en ekstra høy pris for.

Hvis heller ikke det er nok, blir aller siste tiltak såkalt «sonevis, roterende utkobling». Da kobles strømmen rett og slett ut noen timer i døgnet for både bolighus og bedrifter.

Sykehus, nødetater, vannverk og sentrale enheter i telenettet skal i utgangspunktet skjermes.

NVE tror ikke på rasjonering

Alle som bor nord for Dovre og Sognefjorden trenger ikke bekymre seg. Der er det mer enn nok vann.

NVE tror fortsatt at kraftprodusentene vil ordne opp selv og holde på vannet.

– Hovedscenarioet vårt er at det ikke blir rasjonering. Vi tror ikke det. Men vi lever i en tid der det uventede skjer hele veien, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

SAKS, stein, papir

I dagens situasjon står Sør-Norge trolig på terskelen til det som vil defineres som en «anstrengt situasjon». Statnett har for bare noen dager siden anbefalt at NVE «iverksetter en tettere oppfølging av produsentene». Andre tiltak i en anstrengt situasjon kan være å utsette vedlikehold og kontroller av kraftverk.

Man kan også dele inn Norge i enda flere prisområder for strøm enn de fem vi har i dag. I så fall vil det danne seg (enda) høyere priser i områdene med mest knapphet.

Men Statnett jobber nå særlig med vurderinger av tiltak dersom vi havner i kategorien «svært anstrengt kraftsituasjon» (SAKS).

I en slik situasjon vurderes sannsynligheten for rasjonering til å være over 50 prosent.

Da aktiveres også det som kalles Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som ledes av direktøren for NVE.

Energiopsjoner og magasinfylling

Statnett har i tidligere år ofte sørget for å ha tilgjengelig noe som kalles energiopsjoner. Det gir Statnett muligheten til å betale industribedrifter for å skru av strømmen i en periode.

Statnett har for tiden ingen slike opsjoner.

Det andre som er aktuelt, og som det er et sterkt politisk press for, er å sette krav til minimumsfyllingen i magasinene. Dette tiltaket er sterkt omdiskutert.

Aasland har gitt konsulentselskaper oppdrag om å utrede dette.

– Alle restriksjoner vi legger på magasinene, er med på å redusere fleksibiliteten i kraftsystemet vårt. Det er derfor klokt å vente på de utredningene, sier han.

Et siste mulig SAKS-tiltak som nevnes i en rapport Statnett laget tilbake i 2014, er å bruke de mange nødaggregatene rundt om i Norge.

I rapporten fra 2014 heter det: «Det er en rekke nødaggregater rundt omkring i Norge, særlig da på steder med et særskilt behov for sikker strømtilgang.»

Les på E24+

Fra 1. juli blir det ny nettleie. Slik kan du påvirke strømregningen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Strømpriser
 3. Strøm
 4. Kraftproduksjon
 5. Statnett
 6. Strømforsyning
 7. NVE

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Regjeringen legger kriseplaner for rasjonering av strøm til vinteren

 2. Aasland om eventuell strømrasjonering: – Husholdningene skal skjermes

 3. Mer vann i magasinene i forrige uke

 4. Statkraft-sjefen advarer: – Risiko for at vi ikke får import fra Tyskland til vinteren

 5. Svært lav kraftproduksjon i sør: – Viser at politikken virker