NHO: Bedriftenes kostnader stiger kraftig

Prisveksten er allerede den høyeste siden 1988. Halvparten av NHOs bedrifter sier de vil øke prisene sine enda mer.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sier det er grunn til å tro at bedriftene vil velte økte kostnader over i prisene.
Publisert:

NHOs medlemsundersøkelse for juni tyder på sterkt prispress i norsk økonomi. Mange bedrifter venter økte kostnader. Derfor planlegger de å øke prisene.

2100 NHO-bedrifter har svart i undersøkelsen.

Mandag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for prisveksten i juni. Prisene på alle varer og tjenester samlet økte med 6,3 prosent fra juni i fjor til samme tid i år. Dette er den høyeste prisveksten siden 1988.

6 av 7 opplever unormalt høye innkjøpspriser

Hele 85 prosent av bedriftene i NHOs undersøkelse oppgir at prisene på innsatsvarene deres nå stiger mer enn normalt. Krigen i Ukraina er en av årsakene. Bortimot hver femte bedrift har måttet finne nye leverandører på grunn av krigen.

Sanksjonene mot Russland har også påvirket prisene på drivstoff. Det har blant annet ført til økte fraktkostnader.

I NHO Transport svarer hele fire av fem at kostnaden nå stiger mye mer enn normalt. Det mener NHOs sjeføkonom Øystein Dørum er et resultat av de økte drivstoffprisene.

Også renteøkningen fra Norges Bank kan påvirke bedriftenes økonomi fremover. En fjerdedel oppgir at den planlagte og gjennomførte renteøkningen vil bety en stor eller middels reduksjon i planlagte investeringer. Andelen er størst blant reiselivsbedriftene.

Dørum sier tallene ikke har endret seg stort siden april.

Prisene vil øke enda mer

De økte kostnadene til bedriftene ser ut til å føre til enda dyrere priser på varene i butikkene.

Nær halvparten av bedriftene oppgir nemlig at de vil øke sine salgspriser mer enn den generelle prisveksten. I september i fjor oppga kun en tredjedel av bedriftene det samme.

– Heldigvis er det ikke flere bedrifter som sier det nå enn i april. Det hadde vært urovekkende, sier Dørum.

– Samtidig er prisveksten allerede høy, og svarene fra bedriftene kan tyde på at vi har ytterligere prisøkninger i vente, sier Dørum

I undersøkelsen kommer det frem tre hovedårsaker til at bedriftene planlegger å øke prisene: dyrere innsatsvarer, dyrere arbeidskraft og dyrere frakt.

Noen bedrifter sier mangel på arbeidskraft og forsinkelse av leveranser også spiller inn på prisøkningen.

Funnene i undersøkelsen samsvarer med siste Pengepolitisk rapport fra Norges Bank. Den kom i slutten av juni. Der oppjusterte sentralbanken anslaget for prisveksten i år fra 3,4 prosent til 4,6 prosent.

Dårligere fortjeneste

Bedriftene tror også de økte kostnadene vil gå utover fortjenesten. Tre av fem bedrifter frykter at økte innkjøpskostnader isolert sett vil svekke driftsresultatet

– Når produktene blir dyrere vil husholdningene kjøpe mindre. Da svekkes bedriftenes inntjening, sier Dørum.

Derfor sier han det kan hende at bedriftene ikke vil gjøre nye investeringer i like stor grad som før. Det kan også hende at de heller ikke kan ansette like mange nye som de tidligere har gjort.

Med andre ord vil bedriftens aktivitet reduseres. 23 prosent av bedriftene frykter dette som en konsekvens av de økte kostnadene.

Les også

Høyeste prisvekst i USA på over 40 år

Les også

Kraftig oppgang i matvareprisene trekker inflasjonen opp

Stabil situasjon nå

Til tross for de økte kostnadene ser det likevel ikke så verst ut for norsk økonomi. 40 prosent av bedriftene oppgir markedssituasjonen som god. Kun 9 prosent oppgir situasjonen som dårlig. Det sier Dørum at ikke har endret seg stort siden april.

Han understreker likevel at utsiktene for norske bedrifter var ganske positive i forkant av krigen i Ukraina, men gjennom våren har de blitt stadig dårligere.

– Samlet sett er situasjonen nå fortsatt god. Fremtidsutsiktene blir stadig dårligere, sier Dørum.

Mens 22 prosent av bedriftene venter en forbedring i markedet det neste halvåret, forventer 21 prosent en forverring.

Blant dem som ser mørkere på fremtiden er særlig bedrifter innen bygg og anlegg, mat og drikke, bilbransjen og håndverkere.

Les også

Prisene i eurosonen har aldri steget mer

Les på E24+

Vedums eksempelfamilie går fra pluss til minus

Publisert:

Her kan du lese mer om