Industriaktiviteten stiger til det høyeste på over 4 år

Etter tre måneder på rad med fall i den norske innkjøpssjefsindeksen, er det overraskende stor oppgang i november. Lav svarprosent gir imidlertid usikkerhet om utviklingen.

OVERRASKENDE høy optimisme i den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) må tas med en klype salt, da det er unormalt få bedrifter som har svart i november.
Publisert:

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) viser en oppgang på 4,9 poeng til 63,7 poeng sesongjustert i november, ifølge DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA), som står for undersøkelsen.

Oppgangen følger tre måneder på rad med fall, og er det sterkeste nivået siden juli 2017. På forhånd ventet økonomene en marginal nedgang til 58,0 poeng, ifølge Bloomberg.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets understreker at resultatet må tolkes med varsomhet, da kun 43 bedrifter svarte på undersøkelsen. Det er litt under halvparten av normal deltagelse.

– Når svarandelen halveres, så kan det slå ut begge veier. Usikkerheten øker så mye at det er vanskelig å tolke endringene i indeksen. Det tilsier at man legger lite vekt på resultatet denne gangen, sier han til E24.

Rekordhøye leveringstider

I november er det oppgang i alle indeksens underkategorier, med spesielt stor økning i produksjon og sysselsetting.

Både produksjons- og sysselsettingsindeksen stiger nesten ti poeng til henholdsvis 65,5 og 62,7 poeng.

Indeksen for nye ordre økte med 1,3 poeng til 57,8 poeng i november, og er dermed tilbake på samme nivå som i august. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, steg førstnevnte med 5,4 poeng, mens det var et fall i eksporten på 0,3 poeng.

Det er fortsatt høye nivåer for leveringstid og priser på innsatsvarer, selv om sistnevnte avtok i november.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 3,0 poeng i november til ny toppnotering på 86,4.

En høy indeks betyr lang leveringstid, som normalt betyr høy etterspørsel, men er nå trolig mer tegn på leveringsproblemer knyttet til de globale flaskehalsene, forklarer Aamdal.

Lagrene av innkjøpsvarer steg med 3,3 poeng til 55,4 i november. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel, og lageroppgang bidrar dermed til en noe lavere totalindeks i november.

Publisert:
Gå til e24.no