FN-topp Erik Solheim: – Nordmenn må ikke ha dårlig samvittighet for å fly

Flytrafikken vil vokse videre, erkjenner tidligere SV-leder Solheim.

VEKKER OPPSIKT: Administrerende direktør i FNs miljøprogram, Erik Solheim, møter motbør fra miljøvernere etter uttalelse om fly.
  • David Bach
Publisert:

– Flytrafikken kommer til å vokse drastisk, og turismen er verdens hurtigst voksende industri. Det eneste realistiske svaret er å gjøre den mye mer miljøvennlig, sier direktør Erik Solheim for FNs miljøprogram til flynettstedet Flysmart24.

I et intervju med nettstedet utdyper Solheim at han mener elektriske fly og biodrivstoff vil være en del av løsningen.

På spørsmål fra Flysmart24 om folk ikke skal ha dårlig samvittighet for å fly, svarer den tidligere SV-lederen klart nei.

– Nei, det løser ingen ting. Jeg vet at mange miljøvernene tror på å gi folk dårlig samvittighet, jeg tror på inspirasjon til å gjøre tingene bedre, sier Solheim.

E24+: Exxon har sett inn i fremtiden – den er fortsatt olje

– Fortsatt få som flyr

Uttalelsen skuffer Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

– Erik Solheim skal ha mye ros for hans mangeårige miljøengasjement. Men disse uttalelsene – som skamroser en kraftig vekst i flytrafikken – uten å peke på de store miljøutfordringene, de både overrasker og skuffer, skriver Lundberg i en e-post til E24.

Lundberg påpeker at knapt noen er uenig i at det trengs mye ny teknologi for å dempe miljøutfordringene i alle sektorer, også i luftfarten.

– Hovedproblemet er at luftfarten i utgangspunktet er svært ressurskrevende. Det kreves veldig mye energi for å frakte en person eller et tonn gods i lufta. Og trafikken er i sterk vekst. Fortsatt er det bare en liten del av verdens befolkning som flyr. Skulle alle på kloden flydd like mye som en gjennomsnittsnordmann, ville klimagassutslipp og ressursforbruk økt dramatisk, sier hun.

Les også

Måling: Flere velger klima foran olje

– Og det er nettopp den kraftige veksten i trafikken Solheim burde bekymre seg for som FNs miljøsjef. Alt i dag er det store utfordringer med å skaffe nok bærekraftig og klimavennlig energi til å dekke eksisterende behov i transportsektoren, det være seg for biler, lastebiler, skip og fly. Natur- og klimaødeleggende palmeolje tas i bruk når alternativer skal finnes, uten at miljøutfordringene dermed løses. Enda verre blir det når trafikken vokser. Da øker behovet for energi, og presset på matressurser, regnskog og natur vil øke.

Lundberg viser videre til at et stort problem i dag er at den internasjonale flytrafikken har mange økonomiske særordninger.

– På utenlands flytrafikk er det ingen CO2-avgifter. Det er ingen merverdiavgift. EUs kvotesystem gjelder bare for reiser innen EU/EØS. Og vi har til gjengjeld en ulogisk taxfree-ordning som stimulerer trafikken på kunstig vis, sier hun.

– Hadde det anerkjente prinsippet om at forurenseren skal betale, også fått gjelde for flytrafikken, da hadde det vært dyrere å fly. Og vi hadde dermed ikke fått den sterke og svært problematiske veksten ferie- og fritidsreiser med fly.

Hun mener Solheim burde øke bevisstheten hos politikerne.

– Slike ting må politikerne jobbe for å endre, samtidig som de ikke kan tillate videre utbygging av flyplassene for en fortsatt trafikkvekst. Det burde Solheim forstå – og han burde bidra til å øke presset mot politikerne på blant annet dette feltet, sier Lundberg.

Les også

Tidligere SAS-topp tror både SAS og Norwegian blir kjøpt opp

MDG: – Går rett i fella

Også nasjonal talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener Solheim bommer.

– Solheim går rett i vekstfellen om han legger til grunn at flytrafikken uansett kommer til å vokse. I den rike delen av verden er det mulig å få ned flytrafikken, dersom det er politisk vilje til det, skriver Hermstad i en e-post.

Hermstad sier at MDG har bedt om en satsning på elfly og teknologisatsinger, men at teknologien rett og slett ikke er på plass ennå.

– Dette vil ta tid, og i mellomtiden kan vi ikke bare fortsette rovdriften på miljøet. I overgangen frem til vi har nullutslippsløsninger, må vi ha bremsene på i flytrafikken.

–Det er uheldig at lederen for FNs miljøprogram kommer med en fallitterklæring overfor den sterkt voksende flytrafikken, som gir enorme utslipp. Vi trenger politiske virkemidler for å få ned utslippene, og da må vi skape forståelse for strengere politikk hos vanlige folk. I så måte bidrar Solheims utspill i feil retning.

Solheim: – Turisme bidrar til fred

I en e-post til E24 utdyper Erik Solheim sitt synspunkt.

– Jeg tror ikke på forandring gjennom å gi folk dårlig samvittighet. Jeg tror på forandring gjennom praktisk handling, skriver Solheim.

– Verdens flyindustri kommer til å vokse raskt i årene framover. Hundrevis av millioner av kinesere, indere og andre kommer til å fly på en måte som bare europeere og amerikanere har gjort til nå. Dette bringer mange fordeler. Turisme er en av verdens viktigste skapere av jobber i en verden hvor millioner av mennesker drømmer om en jobb. Turisme bidrar til forståelse og kontakt over landegrensene, til fred. Flytrafikk er viktig for handel og bidrar dermed til å bringe millioner ut av fattigdom.

Samtidig bidrar verdens flytrafikk med omtrent tre prosent av klimagassutslippene, påpeker Solheim, som derfor mener det er viktig å arbeide for å minske bruken av fossile brensler.

I e-posten lister han om de tiltakene FN Miljø og han støtter:

– Rask utbygging av høyhastighetstog. Kina har bygd 25 000 kilometer med supertog på få år. Dette er 70 prosent av verdens raske tog. Så forandring kan skje raskt.

– Overgang til elektriske fly. Avinors ambisjon om regulære elektriske fly i trafikk i Norge innen ti år fortjener støtte.

– Bruk av biodrivstoff i fly. Mange flyselskap blander biobrensel i drivstoffet. Innblandingen bør øke.

– Flytrafikk må komme inn under regimer for kvotehandel. Dette vil skje fra 2020, et skritt i riktig regning.

– «Grønne avganger» for å forhindre at drivstoff kastes bort i fly som får runder over flyplassen før de får landet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Miljøvern
  2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  3. FN

Flere artikler

  1. – Utfordrende, om ikke umulig, å absorbere flere miljøkostnader

  2. EUs klimapakke kan gi strengere krav i luftfarten – og dyrere billetter

  3. Dårlig nytt for elfly-optimistene: Nytt fly ikke klart før 2030-tallet

  4. Wizz Air vil tredoble trafikken i Norge

  5. Utviklingen skjer fort: Elfly vil endre måten vi reiser på