Motsyklisk buffer holdes uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret.

BLIR HØRT: Rådet fra Norges Bank blir hørt og fulgt av Finansdepartementet. Nivået på den motsykliske bufferen holdes uendret.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

Finanstilsynet slutter seg dermed til rådet fra Norges Bank.

Finansdepartementet fatter hvert kvartal beslutning om nivået på den motsykliske kapitalbufferen.

Banker og forsikringsselskap skal ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre ett prosentpoeng fra 30. juni 2015.

Morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern omfattes også av kravene til motsyklisk buffer.

Det kommer frem i ett brev fra 26.mars at Norges Bank har vurdert at beslutningsgrunnlaget ikke taler for en endring i bufferkravet nå. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/14.

Les også

Norges Bank sier vi får unormal lav rente i flere år


Hensikten med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangstider.

Hensynet til robusthet tilsier at kapitalbufferen ikke uten videre trappes ned selv om det skulle være tegn til at finansielle ubalanser avtar.

Holdt styringsrenten uendret

Den norske styringsrenten ble også ved rentemøtet i forrige uke uendret, og holder seg på lave 1,50 prosent. I fremleggelsen av årets første pengepolitisk rapport var det minimale endringer siden rentemøtet i desember.

I går besluttet også Den europeiske sentralbanken å holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,25 prosent. For den europeiske unionen rykker dermed deflasjonsfaren stadig nærmere.

Les også:

Norges Bank holder renten uendretNorges Bank stiller fortsatt krav til bankene

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

  2. Jensen rører ikke bankenes kapitalbuffer

  3. Norges Bank stiller fortsatt krav til bankene

  4. Lar kapitalbufferen stå i ro

  5. Øker kapitalkravet til bankene