NORSK INDUSTRI: - Innvandrerbarna tar studiene vi trenger

Debatten rundt ikke-vestlige innvandrere er ufullstendig, mener Knut E. Sunde.

BARNA TAR SATS: Knut Sunde mener bidragene fra barna til innvandrerne må være en del av diskusjonen.
Publisert:

Direktør i Norsk Industri Knut E. Sunde mener diskusjonen rundt verdien av ikke-vestlige innvandrere blir ufullstendig uten å se på bidraget fra neste generasjon.

Sunde viser til ny statistikk fra SSB som forteller at barn av innvandrere studerer både mer og raskere.

- Dette har vært en gjenganger i mange år. Det vi kaller andregenerasjons innvandrere har høyere studietilbøyelighet og bedre gjennomføringsgrad. I tillegg studerer de i større grad matematikk, natur- og teknologifag, sier Sunde og legger til:

- Dette er fag der industrien trenger mange nye ansatte i årene fremover. Vi mener derfor det er på sin plass i innvandringsdebatten å få frem dette perspektivet.

Statistikken fra SSB viser at gruppen «norskfødte med innvandrerforeldre» har høyest andel som deltar i høyere utdanning høsten 2010. Hele 38 prosent av 19-24 åringene i denne gruppen, finner vi på et universitet eller en høyskole. Gjennomsnittet i befolkningen er 31 prosent.

Jens Ulltveit-Moe

- Rent nettotap

Investor Jens Ulltveit-Moe sier til VG mandag at ikke-vestlige innvandring uthuler velferdsstaten.

Les også: Ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap

- Ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap, ifølge Brochmann-utvalget. De arbeider bare en kort tid, og så går de inn i trygdesystemet. Ut ifra et liv arbeider de langt færre år enn det nordmenn gjør, sier Ulltveit-Moe til VG.

Nylig la Brochmann-utvalget frem en rapport om velferdsstatens fremtid i lys av økt migrasjon. Investoren mener utvalget har gjort en god jobb, og at man nå kan slå fast at målet med ikke-vestlig innvandring er rent humanitært.

- Men da må vi være klar på at det er det vi gjør, og at det er en betydelig økonomisk belastning for Norge. Vi skal være bevisste på hva vi gjør. Vi kan ta imot dem på humanitært grunnlag, men ikke på grunn av arbeidskraften. Den taper vi på, sier han.

- Bør se lenger

Sunde i Norsk Industri mener Ulltveit-Moe burde se lenger, og viser til statistikken om innvandrernes høyere utdanning.

- Det gir et litt større håp om fremtiden og integreringen, når vi ser at annengenerasjon så tydelig viser vei i utdanningsområdet.

Han håper statistikken kan nyansere debatten om innvandring.

- Disse tallene viser at vi kan forvente oss en helt annen yrkesdeltagelse for barna av innvandrerne, og da blir kanskje ikke regnestykket for første generasjon like interessant.

Les også: - Det er en myte at alle vil til Norge

Velger teknologiske fag

Sunde er glad for at mange barn av innvandrere velger seg teknologiske fag.

- Det er bra at så mange barn av innvandrere studerer såkalte harde fag. Det gjør at de blir mer robuste i det norske arbeidsmarkedet over tid, sier Sunde.

Les også: Vil stille strengere krav til innvandrere

Publisert: