Krever rettssak om offentlig pensjon

Venstreopposisjonen i LO truer regjeringen med rettssak.

  • NTB
Publisert:

– Fagbevegelsen vant kampen om å bevare den offentlige bruttopensjonen i tariffoppgjøret i 2009. Nå prøver regjeringen å undergrave resultatet ved at samordningsreglene ikke omfattes av grunnlovsvernet. Det kan vi ikke akseptere, sier Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim til NTB.

Under Trondheimskonferansen i helgen ble det vedtatt en uttalelse som oppfordrer hovedsammenslutningene i stat og kommune til rettssak mot regjeringen for brudd på grunnlovsvernet og pensjonsavtalen fra 2009.

Striden står om grunnlovsvernet for offentlige arbeidstakere når det kommer til oppsparte pensjonsrettigheter. Spørsmålet er om arbeidstakere født før 1958, som omfattes av avtalen fra 2009, har vern for hele sin pensjon eller bare 66 prosent av sluttlønna gjennom den såkalte bruttogarantien.

– Politisk streik

Trondheimskonferansen, venstreopposisjonens egen LO-kongress, samlet i år 561 tillitsvalgte fra hele landet. Blant uttalelsene som ble vedtatt, er kravet om at uføre alderspensjonister skal ha like stor del av tidligere inntekt i pensjon som under dagens system.

Bakgrunnen for uttalelsen er regjeringens ønsker om å endre dagens uførepensjon slik at den bedre harmonerer med pensjonsreformen som ble innført fra nyttår.

– Delvis skjerming fra levealdersjustering er ikke tilstrekkelig, sier Byrkjeflot.

Han går også imot forslaget om å skattlegge uføretrygdede som lønnsmottakere, og hevder dette prinsippet setter bruttogarantien under press. LOs venstreside krever også at unge uføre kompenseres for økt skatt og tap av bostøtte og honnørrabatt ved omlegging av dagens system.

– Vi ber klubber, foreninger og forbund om å delta i markeringer og politisk streik 7. april, slik Forsvar Uførepensjon har tatt initiativ til, sier Byrkjeflot.

– Ingen omkamp

Et annet spørsmål som ble heftig debattert under LO-konferansen i helgen, er utsiktene til nye forhandlinger om alderspensjonen til ansatte i stat og kommune.

Fagforbundet og LO Kommune har tatt til orde for en slik omkamp i intervjuer med NTB, noe Byrkjeflot og hans støttespillere advarer mot.

– Reforhandling vil bety å si nei til bruttopensjon og en sosial AFP-ordning, hevder han.

Den pikante striden innad i LO og fagbevegelsen har delvis sammenheng med at ulike arbeidstakergrupper har ulike interesser, men den bunner også i uenighet om selve faktagrunnlaget. I sentrum for debatten står de såkalte nullpensjonistene.

– Gitt endringene i folketrygden som Stortinget allerede har vedtatt, vil mange deltidsarbeidende kvinner i offentlig sektor kun sitte igjen med minstepensjon etter endt yrkesliv, dersom vi ikke gjør endringer, hevder Fagforbundets Klemet Rønning-Aaby, som også er leder i LO Kommune.

Byrkjeflot er helt uenig i dette, og viser til statistikk fra KLP som forteller at gruppen av såkalte nullpensjonister er forsvinnende liten. Kamphanene møttes i forrige uke og ble enige om å samle sammen relevant statistikk og møtes til nye diskusjoner.

Publisert:

Flere artikler

  1. Krysser fingrene for ny pensjonskamp

  2. LO mot LO om pensjon

  3. LO-topper vil utsette pensjonsreform

  4. Unio kritiserer «skandaløst» arbeid fra Erikssons departement

  5. Stoltenberg åpen for nye pensjonsforhandlinger