E24s renteråd uenige om rentekuttet er avlyst

To medlemmer av E24s renteråd mener det er for tidlig å avlyse rentekutt, mens den andre halvdelen tror Norges Bank vil vente med å senke renten.

RENTERÅD: Kari Due-Andresen (fra venstre), Olav Chen, Erica Blomgren og Jan Ludvig Andreassen er uenige om inflasjonstallenes effekt på neste rentemøte.
  • Astrid Dalen
Publisert: Publisert:

I dag ble mange overrasket da SSBs tall viste at kjerneinflasjonen på årsbasis gjorde et hopp på 0,8 prosent poeng til 3,2 prosent i juni.

Ekspertene hadde forventet en økning på 2,4-2,5 prosentene, og Norges Bank har lagt 2,5 prosent til grunn.

Seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

– For tidlig å avlyse kutt

Medlemmene av E24s renteråd er ikke helt entydige i hvordan de tror dette vil påvirke sentralbanksjefens rentebeslutning i september.

– Det er for tidlig å avlyse rentekuttet på bakgrunn av dette ene tallet, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen.

– Alene trekker inflasjonstallene i retning av å vente med rentekutt, men vi må vente på flere tall før vi kan konkludere. Informasjon fra realøkonomien vipper i retning rentekutt, legger Due-Andresen til.

Hun påpeker at flere av faktorene som trakk opp inflasjonstallene for juni, som for eksempel flypriser og matvareprise, er forbigående.

Les også

– Store utfordringer i oljeindustrien

– Påvirker ikke i det hele tatt

Også sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika mener at inflasjonshoppet kan tilskrives midlertidige faktorer.

– Jeg tror ikke dette påvirker i det hele tatt. Ser vi litt stort på det, har inflasjonen vært forbausende lav lenge, i og med at kronekursen har svekket seg så mye som den har gjort, sier Andreassen.

Sjeføkonom i Eika, Jan L. Andreassen.

Hans oppfatning er at sentralbanken legger vekt på langsiktige faktorer som kostnadsveksten i norsk økonomi. Det som eventuelt kan hindre rentekutt i september må, ifølge Andreassen, være et positivt sjokk. Han tenker da for eksempel på positive investeringstall for oljebransjen etter sommeren, men tror dette er lite trolig.

– Jeg er viss på at det blir et kutt i september, og jeg tror også de senker rentebanen med bakgrunn i den vedvarende lave veksten, mener sjeføkonomen.

Les også

– Store utfordringer i oljeindustrien

– Spøker for potensielle rentekutt

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management

Porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen, mener nå at et rentekutt er langt fra sikkert:

– Dette var overraskende høye tall, og det gjør at det at spøker for potensielle rentekutt som ligger inne i Norges Banks rentebaner.

Chen påpeker imidlertid at man må ta høyde for at tallene som førte til inflasjonshoppet, som mat- og flypriser, er sesongvariable og svinger mye. Porteføljeforvalteren minner videre om at sentralbanken ikke har hatt kutt i september hundre prosent inne i rentebanen sin, selv om mange mener det skal komme et kutt da.

– Jeg tror for øvrig at bevegelsene i kronekursen fremover, i tillegg til makrotallene, vil bli en viktig faktor for hvilken beslutning sentralbanken til slutt faller ned på, sier Chen.

Les også

– Norge vil merke lite til en «grexit»

DRØYER: Sjefstrateg SEB, Erica Blomgren, tror Norges Bank drøyer rentekuttet.

– Vil se hvordan oljebremsen takles

Også sjefstrateg Erica Blomgren i Seb, mener det er sannsynlig at Norges Bank drøyer rentekuttet, men ikke nødvendigvis på bakgrunn av dagens inflasjonstall.

– Den underliggende trenden for inflasjonen er noe høyere enn det som er lagt til grunn. Norges Bank har imidlertid lagt mer vekt på veksten i norsk økonomi enn inflasjonstallene i den senere tiden, sier Blomgren.

Sjefstrategen mener det essensielle for Norges Bank nå er å se hvor bra norsk økonomi takler oljebremsen, noe de vil få en god indikasjon på gjennom regionalt nettverk, BNP og investeringstall fra oljebransjen.

– Det er bare tre måneder mellom rentemøtene, og dersom det ikke viser seg at momentum bremser kraftig, tror jeg Norges Bank vil avvente situasjonen, tror Blomgren.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Det blir verre

  2. – Jeg klyper meg i armen

  3. To av ni tror på rentekutt

  4. Renterådet: – Det viktigste rentemøtet i moderne tid

  5. Renterådet: Ser slutten på boligpris-boomen