Disse nøkkeltallene må du få med deg torsdag

Alt ligger klart for at våre svenske naboer går inn i sommeren med et kutt i sentralbankens styringsrente.

TRE VIKTIGE BEGIVENHETER: Det ligger an til en hektisk dag på makrofronten torsdag. Tre viktige tall står på agendaen: Rentebesutning i Sverige og eurosonen, i tillegg til markedsdriveren over alle markedsdrivere, den amerikanske sysselsettingsrapporten.
Publisert:

- Noe annet enn et rentekutt vil være en gedigen overraskelse, skriver sjefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen i Danske Bank Markets.

Torsdag kommer nøkkeltallene tettere enn hagl, og rentemøtet i den svenske sentralbanken, Riksbanken, som Rasmussen omtaler over, er bare én av flere godbiter på menyen.

Dette er de tre viktigste hendelsene torsdag:

  • 9.30: Rentebeslutning i Sverige
  • 13.45: Rentebeslutning i eurosonen
  • 14.30: Den offisielle sysselsettingsrapporten fra USA

Torsdagens to rentebeslutninger er hendelsene som i sterkest grad også påvirker norsk økonomi.

- Sverige er vår nest største handelspartner etter eurosonen, og et rentekutt her betyr veldig mye for den norske renteutviklingen, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til E24.

Dersom det kommer et svensk rentekutt torsdag, og dersom Riksbanken i tillegg gir uttrykk for at det kan komme enda flere kutt, øker sannsynligheten for at det vil komme et rentekutt også i Norge.

E24 dekker samtlige begivenheter torsdag.
Få reaksjonene først på E24 fra klokken 9.30.

Les også

Svenske BNP-tall skuffer

Venter svensk rentekutt

Det er nå bred enighet blant markedsøkonomene om at Riksbanken nå vil kutte renten i et forsøk på å få opp inflasjonen (se faktaboks).

Alle de nordiske meglerhusene venter rentekutt.

Det tror også Wilhelmsen, som venter at Riksbanken kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent.

I tillegg venter han en ganske kraftig nedjustering av rentebanen, som betyr at det vil ta lengre tid før Riksbanken på ny setter renten opp.

Wilhelmsen tror videre Riksbanken vil gi uttrykk for at det i tiden fremover er mer sannsynlig med enda et rentekutt, enn at renten heves.

- Markedet forventer nå ganske og mye, og både svenskekronen og markedsrentene har falt. Her kan vi se ganske store markedsreaksjoner, sier Wilhelmsen.

Blant annet kan reaksjonene komme i form for utslag i valutamarkedet, aksjemarkedet og pengemarkedet - den handelsplassen der banker og andre finansinstitusjoner kjøpslår om penger.

Når rentene beveger seg der, blir det enten billigere eller dyrere for bankene å skaffe seg sin handelsvare. I neste omgang slår endringer der også ut i billigere eller dyrere lån til vanlige folk.

Les også:

Jagland om Europas ledighetskrise: Politikken virker ikkeJan Andreassen om Europas vei tilbake: - Jeg har mine tvil18,5 millioner uten jobb i eurosonen- Europa har passert bunnen

Store forventninger

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management forteller at man fortsatt er noe usikker på hvor «duete» sentralbanken kommer til å være når den signaliserer rentebanen.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

Begrepene haukete og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen.

Mens haukete betyr at rentene må være høye for å holde inflasjonen nede, betyr duete at rentene må holdes lav som følge av lav inflasjon.

Og nå ventes det at Riksbanken virkelig vil bruke barberbladet:

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management.

- Enkelte utelukker ikke at det kan komme ytterligere ett rentekutt, eller at de kutter med 0,5 prosentpoeng nå, sier Chen til E24.

For at sentralbanken skal ha troverdigheten i behold og forankre inflasjonsforventningene, har de i forkant signalisertat det kommer et rentekutt, forklarer han.

Chen mener at Riksbanken, ved siden av den lave inflasjonen, også trolig lar seg bekymre av moderat vekst i økonomien og en høyere gjeldsvekst i svenske husholdninger.

Rentefallet i eurosonen og Sverige har også en viktig betydning for for norsk økonomi.

- Dette drar (den norske red. anm.) rentebanen ned som et lodd, sier Chen til E24.

ESB-møte

Den europeiske sentralbanken (ESB) kom med sprengstoff under forrige rentemøte i juni.

Sentralbanksjef Mario Draghi forsynte seg da grovt av den pengepolitiske verktøykassen, og innførte blant annet en historisk negativ rente.

Dette kom på toppen av at styringsrenten ble kuttet til 0,15 prosent.

Les også

Krugman angriper svensk «sadomonetarisme»

En av de viktigste årsakene til at Norges Bank tidligere i juni valgte å senke sin rentebane relativt kraftig , var nettopp de fallende pengemarkedsrentene ute i Europa som følge av ESBs inflasjonsgrep.

Kan komme ny informasjon

Chen i Storbrand tror ikke på så mye action hos ESB, men sentralbanken annonserte ved forrige rentemøte at kvantitative lettelser kan bli innført dersom inflasjonen ikke tar seg opp.

- Det kan komme flere detaljer og informasjon rundt dette, sier han.

Les også

ESB-tiltakene: - Alle med lån i Norge kan sprette champisen

Viktige jobbtall

Så gjenstår det å se om rapporten som av markedsøkonomene beskrives som «månedens viktigste tall», den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten «nonfarm payrolls», som viser hvor mange nye jobber det skapes utenfor landbruket i USA, vil få markedet til å juble.

Etter at en kald vinter resulterte i svake tall i første kvartal, har antall nye jobber de siste månedene tatt seg opp til gode nivåer.

Onsdag kom den såkalte ADP-rapporten for utviklingen i sysselsettingen i privat sektor i USA. Rapporten viste at antallet nye ansettelser økte med hele 281.000 i juni, sammenlignet med 217.000 i mai.

Det ventes nå at tallene vil vise at det ble skapt 211.000 nye jobber i USA i juni, ifølge anslag innhentet av Bloomberg.

E24 dekker samtlige begivenheter torsdag. Følg med fra klokken 9.30.

Les også:

Draghis tiltak for å forhindre inflasjonenDette er negativ innskuddsrente- Europa har passert bunnen

Publisert: