SV ber Høie stoppe hemmelighold i Sykehus-Norge

Helseminister Bent Høie (H) presenterer onsdag sitt budskap og forventninger til sykehusene i året som kommer. Han bør bruke talen til å sørge for åpenhet, mener SV.

TALER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar på onsdag talerstolen for å snakke om sine forventninger til 2015 etter et turbulent år i helse-Norge.
Publisert: Publisert:

Sykehusstriden på Nordvestlandet er et eksempel på prosesser som delvis har blitt holdt bak lukkede dører. I løpet av høsten holdt styret i Helse Midt-Norge sju hemmelige møter.

– Bent Høie må bruke sykehustalen sin til å sette en stopper for hemmelighold og styremøter i dunkle kroker, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Helseforetakene tar beslutninger som har stor påvirkning på helsetrygghet, lokalsamfunn og beredskap. Derfor har Stortinget vedtatt en lov som sier at møtene skal være åpne, og at befolkningen skal ha fullt innsyn. Nå viser det seg at det pågår stort hemmelighold og omgåelser av loven, det er helseministerens ansvar å sette en stopper for det, tilføyer han.

Må svare på spørsmål

Dette er et tema som også opptar kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Tirsdag sendte den et brev til Høie med flere spørsmål. Blant annet lurer komiteen på hvordan statsråden sikrer at det ikke fattes beslutninger i lukkede styremøter som defineres som seminarer eller lignende for å unndra seg offentlighet.

– Er statsråden kjent med en praksis der det gjennomføres møter med en form som vanskelig kan oppfattes som annet enn styremøter uten den åpenhet loven krever, spør komiteen.

– Må rydde opp

Nedleggelsen av sykehuset på Rjukan er et annet eksempel på en beslutningsprosess knyttet til stor uro.

– Hvis ikke helseministeren bruker helsetalen til å rydde opp i dette, viser det at han aksepterer at en uryddig styringskultur med hemmelighold får bre om seg. Bent Høie må sikre at loven følges, sier Lysbakken.

Helse- og omsorgsministeren holder onsdag sin årlige sykehustale, der han presenterer sine styringsbudskap til sykehusene og den øvrige spesialisthelsetjenesten.

Høie vil snakke om hvordan regjeringen følger opp punkter i den politiske plattformen. Det videre arbeidet med pasientens helsetjeneste i fremtidens sykehus er ett av dem.

Les også:

Ap ber Høie slutte å skylde på andreHelsepolitikere vil bli kvitt foretakeneRapport: Helse Møre og Romsdal brøt ikke lovenAnklager om lovbrudd i sykehussakenHøie må svare kontrollkomiteen om sykehusstriden

Publisert: