– Gi Norsk Tipping konkurranse

Fremskrittspartiet mener det norske spillmonopolet er gått ut på dato.

BØR AVSKAFFE MONOPOLET: Å åpne for utenlandske aktører i spillbransjen vil bety mer penger ikke mindre, mener stortingsrepresentant fra Frp, Øyvind Korsberg. Her iført TIL-skjorten på Alfheim stadion i forbindelse med en tidligere sak.
Publisert: Publisert:

– Norsk Tipping er inne i en negativ utvikling. Det bør derfor åpnes opp for at utenlandske selskaper kan konkurrere på like vilkår, sier Øyvind Korsberg i Frp.

Han avviser at det vil føre til at norsk idrett og kultur vil tape inntekter.

– Nordmenn spiller for milliarder av kroner hos utenlandske selskap hvert år. De pengene taper idretten. Vår løsning innebærer at de utenlandske selskapene skal betale en prosentvis andel av omsetningen til de samme formål som Norsk Tipping.

– Det betyr mer penger. Ikke mindre, hevder Korsberg.

- Riktig med monopol

Hos den potensielle regjeringspartneren Høyre vekker ikke Frps forslag særlig begeistring.

– Jeg er som regel for fri konkurranse. Men innenfor spillbransjen mener jeg det er riktig å ha et monopol, sier Olemic Thommesen.

Han begrunner det med sosialt ansvar.

– Jeg mener monopol fører til at inntektene blir høyere, og det sikrer oss bedre kontroll over utviklingen

VG skriver i dag at Norsk Tipping over flere år ikke har klart å levere nok penger til frivillige lag org organisasjoner i Norge.

For å unngå at idretten og kulturen skulle rammes av sviktende inntekter, har regjeringen derfor i flere år valgt å ta penger fra Norsk Tippings investeringsfond.

Det kan de ikke gjøre lenger – fondet er nemlig tomt. Med dagens politikk, betyr det at norsk kultur og idrett er avhengig av at nordmenn spiller mer hos Norsk Tipping i år dersom man skal få samme inntekter i 2013.

Må spille mer

Skal idretten fremover få de pengene Norsk Tipping har forpliktet seg til å levere, er løsningen enkel. Du og jeg må bruke mer på pengespill.

Eller som øverste ansvarlig for norsk idrett, kulturminister Anniken Huitfeldt, svarer når VG spør hvordan regjeringen vil sikre nødvendige overføringer:

– Vi skal sikre midler til norsk idrett ved at Norsk Tipping skaper bedre spill.

Det er en løsning Jorodd Asphjell, visepresident i Norges Idrettsforbund, ikke bare er begeistret for.

– Når vi kjenner til skadevirkningene rundt spill, så er det et paradoks at vi har gjort norsk idrett så avhengig av spillmidler, sier han.

– Det er foreløpig ikke aktuelt for oss å gå i mot den norske spillpolitikken. Men ideelt sett skulle mer av idretten vært finansiert over statsbudsjettet. Det ville vært mer forutsigbart, sier Asphjell.

- Trenger flaks

Høsten 2011 illustrerer godt hvor lite forutsigbart det kan være å basere seg på spillinntekter.

Da statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem i oktober, signaliserte regjeringen at idretten ville få 160 millioner mindre enn i 2011.

Så endret mye seg.

– Også Norsk Tipping trenger flaks, og det hadde vi på slutten av 2011, sier Lars Sponheim, styreleder i Norsk Tipping.

Det han snakker om, er at folk gikk mann av huse for å spille Viking Lotto etter hvert som jack- og lykketallspott vokste seg stadig større.

I de beste ukene spilte nordmenn Viking Lotto for over 90 millioner kroner. Det normale er 30 millioner.

– Så det var Norsk Tipping som var den store Viking Lotto-vinneren denne høsten?

– Det kan man på sett og vis si, sier Sponheim.

Publisert: