RENTEN UENDRET PÅ 2 PROSENT: Snakker frem rentehopp

Norges Bank antyder at neste renteheving kan bli fremskyndet på grunn av stigende boligpriser og høyt forbruk.

KAN MÅTTE TRÅ TIL FØR: Påtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) kan måtte komme til å heve styringsrenten før juni-august, slik gjeldende rentebane tilsier.
Publisert:

Onsdag vedtok Norges Banks hovedstyre å holde styringsrenten uforandret på 2,0 prosent.

Beslutningen var som forventet, og sentralbanken gjør få endringer i sin beskrivelse av nåsituasjonen i norsk økonomi.

Seniorøkonom Ida Wolden Bache i Handelsbanken peker likevel på at avtroppende sentralbanksjef Svein Gjedrem spisser tonen når han beskriver boligmarkedet og nordmenns pengebruk.

- Fra det forrige rentemøtet i oktober har Norges Bank endret ordlyden. Mens de tidligere har skrevet at lav rente over tid kan føre til vekst i boligpriser og forbruket, bemerker de nå at boligprisene og forbruket har tatt seg opp, sier Wolden Bache til E24.

Det betyr at sannsynligheten øker for at påtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen må heve renten tidligere enn juli/august 2011, som den gjeldende rentebanen tilsier.

Dermed kan Fokus Banks sjeføkonom Frank Jullum få rett i sine antakelser.

- Risikoen for at neste heving kommer i mars-april har økt betydelig bare i løpet av de siste seks ukene. Risikoen ved å holde renten så lav som nå har blitt mye tydeligere, sa Jullum til E24 tidligere onsdag, med henvisning til stigende boligpriser og forbruk.

LES OGSÅ: Jullum: - Rentehoppet rykker nærmere

- Antyder tidligere oppgang

Også seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets merker en mer "haukete" holdning hos Norges Bank.

- Norges Bank synes å være mer bekymret for risikoen ved fremtidige finansielle ubalanser hvis styringsrenten blir holdt for lavt for lenge ... Veksten i boligpriser har antakelig overrasket sentralbanken på oversiden de siste månedene, skriver Bruce i en kommentar.

Nordea Markets forventer at den første rentehevingen kommer i mai.

- I den grad dagens rentebeslutning peker i noen annen retning er den forrige, kan bekymringen over boligprisene og forbruksveksten antyde raskere renteoppgang, sier Wolden Bache.

Hun konkluderer imidlertid at rentebeslutningen samlet sett ikke er svært annerledes enn den forrige. Ifølge rentebeslutningen har veksten i norsk økonomi "tiltatt som ventet". Også inflasjonen utvikler seg "om lag som anslått".

Frykter ubalanser

Norges Bank har flere ganger advart mot at det lave rentenivået vi har hatt siden årsskiftet 2008-2009, kan føre til for stor vekst i boligprisene og dertilhørende store gjeldsopptak.

Det budskapet gjentas i dagens pressemelding.

- Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten ikke holdes lav for lenge, skriver Norges Bank i pressemeldingen i dag.

- Kremlologi

Norges Bank understreker at nåværende renteprognose står ved lag.

- Det er litt vanskelig å tolke de sesongjusterte boligprisene, men vår oppfatning er at boligprisutviklingen og gjeldsutviklingen har vært som ventet , sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad til E24 under dagens pressekonferanse i Norges Bank.

Han vil ikke vedgå at Norges Bank nå antyder raskere renteoppgang enn etter forrige rentemøte.

- Det som står i pressemeldingen representerer den faktiske diskusjonen i møtene i hovedstyret. Dersom man driver og finstuderer rekkefølgen på ord og uttrykk i meldingene, er man over i kremlologien, sier Qvigstad.

"Kremlologi" er et begrep fra Sovjetunionens dager. Fordi det ble gitt så lite informasjon om diskusjonene i Sovjetunionens politiske ledelse, måtte utenforstående gjette hva små tegn fra Kreml betød.

- Boligprisutviklingen må være signifikant annerledes enn det den er nå for at den alene skal endre renteplanleggingen, sier Qvigstad.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: