- De som får økonomiske problemer, får dypere problemer

Nordmenn har blitt slappere med å betale regninger i tide, men de fleste betaler etter å ha mottatt purring. De som havner i uføre, sliter imidlertid mer enn tidligere.

FLERE FORBRUKSLÅN: Per i dag har norske husholdninger totalt 2502 milliarder kroner i gjeld, hvorav 65 milliarder er forbrukslån. Forbrukslån er en gjenganger blant dem som må søke om gjeldsordning (se faktaboks i saken).
Publisert: Publisert:

- De som får økonomiske problemer, får dypere økonomiske problemer nå enn tidligere, sier styreleder Baard Sigurd Bratberg i Norske Inkassobyråers Forening (NIF).

NIF hadde i dag sin årlige gjennomgang av inkassoåret. Den viser en bratt økning i antallet inkassosaker fra fjoråret, men denne økningen skyldes i størst grad at nordmenn er blitt slappere med å betale regningene i tide.

For dem som havner i økonomisk uføre, har imidlertid inneværende år vært tøffere enn fjoråret.

- Det virker som det er mer alvorlige problemer for de som kommer ut for det, enn det man hadde før. Det er flere tilfeller hvor boligen går, og der folk går konkurs, sier han.

Konkursrate og tvangssalg opp

Den foreløpige prognosen for 2013 viser at 2600 flere boliger ble begjært tvangssolgt i år enn i fjor.

Prognosen er at over 18.400 boliger har blitt begjært tvangssolgt i år.

- Det er «all time high». Når tvangssalgene øker er det en sterk indikasjon på at det er noe som skjer i samfunnet økonomisk. For er det noe folk stort sett er flinke til å betale så er det boligen sin, sier Bratberg.

I tillegg har konkursraten i næringslivet steget betraktelig fra fjoråret. Det er nesten 1000 flere konkurser i år enn i fjor.

VIL HA GJELDSREGISTER: Styreleder Baard Sigurd Bratberg i Norske Inkassobyråers Forening (NIF) mener det haster med å få på plass et gjeldsregister, og at kredittopplysningsregisteret må samle inn mer informasjon om låntakerne enn de gjør i dag.

Det tallet har ikke vært høyere siden finanskrisen, og Bratberg tror det har sammenheng med de dårlige tidene i bygg- og anleggsbransjen.

- I bygg og anlegg har man hatt veldig stor aktivitet. Når den aktiviteten nå stopper opp, er det etablert for mange bedrifter. Da øker også konkursraten. Bygg og anlegg er veldig sterkt representert i disse tallene, sier han.

Økning på 9 prosent

Totalt har det vært en 9 prosent økning i antall inkassosaker fra 2012 til 2013. Det var nesten 6,4 millioner inkassosaker i 2013.

- Det er en stor økning. Men ser man på det som er utenfor purre-stadiet, er det nesten ingen økning i det hele tatt, sier Bratberg.

Økningen i antallet utsendte betalingsoppfordringer er nemlig på under 1 prosent. I alt ble det sendt ut 3,9 millioner slike i år.

- Det er omtrent samme nivå som vi har hatt de siste årene. Folk er blitt litt mindre oppmerksomme på å overholde fristen, men betalingsevnen er fortsatt til stede, sier Bratberg.

De siste syv årene har man sett den samme trenden; økning i antallet inkassosaker, men en langt mer beskjeden økning i antallet betalingsoppfordringer. I gjennomsnitt tar det nå syv dager før nordmenn betaler regningene sine.

Kun i en av ti av disse sakene må kreditorene ty til rettslige skritt. Nivået har aldri vært høyere, men likevel har Norge det lavest antallet i Europa.

Flere forbrukslån

Mer bekymringsverdig er det ifølge Bratberg at stadig flere tar opp forbrukslån.

- Forbrukslånene utgjør en relativt beskjeden del av totalen, men de gjør mye ugagn, sier han.

Les også:100.000 har fremdeles ikke betalt fjorårets julegaver

Per 2013 har norske husholdninger totalt 2502 milliarder kroner i gjeld, og 65 av disse milliardene er forbrukslån.

Det har vært en økning i antallet personer som må benytte seg av gjeldsordning (se faktaboks), mot 2012.

Blant dem som søker om gjeldsordning er forbrukslån en gjenganger. Lån via kredittkort, forbrukslån i banken, og lån gjennom SMS, har økt betraktelig de siste årene.

Gjeldskarusell

Spesielt ser han med gru på SMS-lån, som gjerne er på noen få tusen kroner.

- Du låner gjerne to tusen kroner for å bære deg gjennom den siste uka før du får lønn. Og så er jo hensikten at du da skal betale tilbake igjen når du får lønn, sier Bratberg.

- Det er et helt klassisk tilfelle. Begynner du å låne penger for å betale gammel gjeld, da er karusellen igang, sier han.

Han tror også at flere unge tar opp forbrukslån for å møte skjerpede egenkapitalkrav fra bankene.

- Hvis du ikke har de 15 prosentene som kreves, kan du hente dem ved hjelp av forbrukslån. Om du ikke har foreldre som kan hjelpe deg, eller en rik onkel, da kan du ta det opp et forbrukslån. Jeg kan gå til tre banker og låne 50.000 kroner fra hver. Da har jeg nok til å låne en million kroner. Men samtidig har jeg et relativt dyrt topp-lån, sier han.

- Må få på plass gjeldsregister

- Men slike ting kan folk gjøre i dag, fordi vi ikke har noe gjeldsregister. Jeg kan gå til femten forskjellige långivere, og få forbrukslån fra alle sammen, sier han.

Han mener derfor det haster med å få på plass et gjeldsregister, og at kredittopplysningsregisteret må samle inn mer informasjon om låntakerne enn de gjør i dag.

- Hvis du får en betalingsanmerkning i dag, og du betaler den gjelden, blir anmerkningen borte på dagen i kredittopplysningsregisteret. Før sto anmerkningen i tre år til. Men tidligere anmerkninger kan også gi en indikasjon på uryddig økonomi, sier han.

Ifølge NIF er det omtrent 5000 mennesker i Norge som hverken har hatt, eller kommer til å få, orden på økonomien sin.

- Dette er mennesker som må beskyttes mot seg selv. Da er det kun ett verktøy som hjelper, og det er et gjeldsregister. Som Datatilsynet sier rammer vi da veldig mange, for å hjelpe veldig få. Men det er jeg villig til, for å få bukt med det, sier Bratberg.

Som E24 har skrevet tidligere, trakk den nye regjeringen nylig tilbake lovforslaget om å opprette et gjeldsregister. Forslag ble først fremmet av den gamle regjeringen.

Men dette innebærer ikke at saken er lagt bort, ifølge Solberg-regjeringen. De ønsker isteden å gjøre endringer i loven, før den vedtas.

Les også:

Regjeringen trekker forslag om gjeldsregisterDe fleste dropper kredittkortet i julehandelenMenn sliter mest med betalingsanmerkninger

Publisert:
Gå til e24.no