Overvåkere vil stramme inn Norges Banks rentemål

Norges Bank bør konsentrere seg om færre faktorer når den setter renten, mener ekspertgruppe.

MÅ SMALNE BLIKKET: Finansdirektør Amund Holmsen (tv) og sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank presenterer en rapport om finansiell stabilitet for 2013. Nå foreslår ekspertgruppen at de skal rette mer oppmerksomhet mot inflasjonen, og mindre mot finansiell stabilitet i rentesettingen.

Heiko Junge
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:,

I den årlige rapporten Norges Bank Watch 2014 oppfordres Norges Bank til igjen å legge aller mest vekt på inflasjonen når den setter styringsrenten.

I det siste synes hovedstyret i banken å ha lagt mye vekt på finansiell stabilitet i form av boligpriser og gjeldsvekst, påpekes det i rapporten. Det gjøres et poeng av at innføringen av motsyklisk kapitalbuffer (se faktaboks) og andre makroøkonomiske virkemidler også gjør det mer naturlig at Norges Bank smalner sitt fokus i rentesettingen.

Norges Bank Watch ble presentert tirsdag morgen, og er utarbeidet av sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken, seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB og professor Xavier Freixas ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona.

Det er Centre for Monetary Economics som står bak rapporten, som presenteres i månedsskiftet februar og mars hvert år.

De tre økonomene mener for øvrig at rådet Norges Bank gir Finansdepartementet om størrelsen på kapitalbufferen skal gjøres offentlig når det gis departementet.

Vil ha ny organisasjon

Ekspertgruppen kommer med oppfordring om å endre organisasjonen i Norges Bank.

I dag er det hovedstyret i banken som fatter rentebeslutningene, i tillegg til at det har det overordnede ansvaret for driften av sentralbanken og Statens Pensjonsfond - Utland.

Mork og co. foreslår at ansvaret for pengepolitikken og rentesettingen overføres til en egen rentekomite, og at hovedstyret får ansvaret for den daglige drift og føre tilsyn med oljefondet.

Ifølge ekspertgruppen mangler Norges Banks hovedstyret kapasitet til å lede banken i krisetider. Gjennom årene har hovedstyrets arbeid vokst i omfang, noe som gjør at det er behov for en omorganisering, mener Norges Bank Watch.

- Styret har nå fått omfattende oppgaver, men består i dag hovedsaklig av mennesker med annet fulltidsarbeid, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, til DN.no

Mer til forskning

Norges Bank Watch lister i rapporten opp flere områder hvor den mener det er behov for mer forskning.

Blant annet tar ekspertgruppen til ordet for å forske mer på inflasjon i åpne økonomier, bevegelser i kronekursen, lønnsutviklingen i Norge, utviklingen i oljeindustrien og til slutt hvordan finansmarkedene fungerer i Norge.

Vil ha mer debatt

I flere tidligere rapporter fra Norges Bank Watch har det blitt etterlyst mer informasjon fra de kvartalsvise pengepolitiske rapportene til Norges Bank. Det gjentas også av årets ekspertgruppe.

De vil gjerne at bakgrunnsmaterialet og analysene bak pengepolitisk rapport blir offentlig.

Argumentet mot er Norges Banks ønske om å tale med en ensrettet røst, slik at det de pengepolitiske vedtakene blir mest mulig forutsigbare.

Ekspertgruppen mener derimot at publikum vil ha godt av å få innblikk i de faglige uenigheter som råder internt i administrasjonen og mellom styret og ledelsen.

Ga refs

I fjorårets rapport kom professor Tommy Sveen ved BI og Katrine Boye i Nordea Markets med kritikk av Norges Bank sitt rentekutt i mars 2012.

Helt overraskende på alle senket da Norges Bank renten til 1,5 prosent, til tross for at sentralbanksjef Øystein Olsen bare noen uker tidligere hadde gitt sin årstale, uten å komme med et eneste hint om at renten kunne senkes.

Boye og Sveen nøyde seg ikke bare med å kritisere selve beslutningen, de slo også tvil om grunnlaget for den. Norges Bank forklarte kuttet blant annet med en lavare kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi enn det som tidligere var lagt til grunn.

Men Norges Bank Watch mente på sin side at banken ikke hadde noe data som tydet på en slik konklusjon da hovedstyret endret renten. Boye og Sveen hintet derfor om at Norges Bank kom opp med denne begrunnelsen etter at markedet kom med åpenlys kritikk av rentebeslutningen.

Les også:

Kritiserer Norges Bank for rentekuttEksperter vil ha renteprognoser fra Norges Bank

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Vaktbikkjer vil ha slutt på hemmelige rentemøter i Norges Bank

  2. Tirsdagsmøte kan ha beseglet rentekutt og kapitalkrav

  3. Analytikere tror på uendret rente fra Norges Bank

  4. Annonsørinnhold

  5. Betalt innhold

    Sjeføkonom frykter svak kontroll av Oljefondet

  6. Sjeføkonom frykter svak kontroll av Oljefondet