NHO vil ha formuesskatten utredet på nytt

Ber regjeringen om en kartlegging.

BER OM UTREDNING: LO-leder Roar Flåthen (th) og NHO-leder John G. Bernander har nå begge tatt til orde for å se på formuesskatten.
Publisert: Publisert:

NHO-sjef John G. Bernander har sendt brev til regjeringen der han ber om at formuesskatten utredes på nytt.

– Et offentlig utvalg bør se på det private eierskapets betydning for vekstkraften i norsk næringsliv, mener Bernander.

I likelydende brev til finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) og næringsminister Trond Giske (Ap) ber NHO-sjefen om en kartlegging av de negative effektene av formuesskatten.

– Et sentralt tema for en utredning må være hvordan rammebetingelsene påvirker personlig eide bedrifters muligheter for verdiskapning og sysselsetting over tid. En av de viktigste rammebetingelsene er beskatning, skriver Bernander.

Ikke tilfreds

NHO er ikke tilfreds med stortingsmeldingen fra april, der skattereformen av 2006 evalueres og spørsmål knyttet til formuesskatten eksplisitt tas opp.

– Formuesskatten ble i evalueringen vurdert utelukkende ut ifra fordelingspolitiske hensyn. NHO mener den må vurderes i et mer helhetlig perspektiv, anfører Bernander.

Også LO-leder Roar Flåthen har oppfordret regjeringen til å gjennomføre en utredning om formuesskattens negative sider. Tirsdag slo han fast overfor Dagens Næringsliv at deler av formuesskatten burde vurderes fjernet, noe opposisjonspartiene grep behørig fatt i under trontaledebatten samme dag.

LES OGSÅ:


Og mens SV og Ap til nå har avvist ethvert kutt i formuesskatten, har Senterpartiet lenge argumentert for fritak for det som på politikerspråket kalles «arbeidende kapital».

– Det er veldig hyggelig at LO-lederen nå innser det samme som jeg har gjort lenge. Mange bedriftseiere føler det urettferdig å måtte ta ut verdier av selskapene for å være i stand til å betale skatt i år da de kanskje til og med går med underskudd, sa Sp-leder Liv Signe Navarsete til NTB tidligere denne uka.

Hun mener en utredning av den type Flåthen og Bernander etterlyser, fint burde kunne gjennomføres innen statsbudsjettet for 2013 legges fram.

Milliarder

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier han er åpen for å diskutere innretningen av formuesskatten, men framholder at det er problematisk å definere begrepet «arbeidende kapital».

– Vi har allerede gjort store endringer som har medført at rundt 500.000 færre nordmenn betaler formuesskatt. Det er uaktuelt å fjerne en skatt som gir 14 milliarder kroner i inntekter eller gjøre noe som gir drastiske reduksjoner i statens inntekter, sier Stoltenberg.

Han viser til den omtalte evalueringen av skattereformen, der det framgår at det vil koste rundt 6 milliarder kroner å frita næringseiendeler og aksjeformue fra beskatning.

Rapporten som ble lagt fram i april i år, peker på at formuesskatten gjør det mindre lønnsomt for norske investorer å investere i Norge og at ordningen er konkurransevridende. Samtidig er konklusjonen klar: Alle former for fritak for arbeidende kapital i formuesskatten, frarådes.

Publisert:
Gå til e24.no