STØRRE INVESTERINGER I NORSK OLJE OG GASS NESTE ÅR: Øker anslag forinvesteringer

SSB øker investeringsanslagene for 2011 med 2,5 milliarder.

Publisert: Publisert:

Neste år vil investeringene i den norsk olje- og gassektoren øke, etter å ha falt i 2010, anslår Statistisk Sentralbyrå. Anslaget for 2010 er nesten uendret.

De ferske tallene for norske investeringer i olje og gass viser et økt anslag for 2011.

- Det ser ut som at oljeinvesteringene er på vei ut av dvalen, etter det kraftige fallet i fjor, sier SSB-forsker Torbjørn Eika torsdag.

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2011, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 148,8 milliarder kroner. Det er 2,5 milliarder mer enn ved forrige rapportering, og tilsvarer et økt anslag på 1,7 prosent.

Anslaget er 3,3 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2010, gitt i 3. kvartal 2009.

- Prisene svinger ikke lenger like mye, og det har nok bidratt til at nye prosjekter har kommet opp av skuffen, sier Eika.

Utbyggingsinvesteringer øker

Anslagene for investeringene til feltutbygging i 2011 oppgis nå til å bli 29,4 milliarder kroner – 7,2 milliarder høyere enn i forrige kvartal. Økningen har sammenheng med at de nye utbyggingsprosjektene Gudrun, Gaupe og Marulk er kommet med i tellingen dette kvartalet.

Gudrun er et olje- og gassfelt i Sleipner- området, hvor det ifølge Statoils utbyggingsplan totalt skal investeres 21 milliarder kroner. Produksjonsstart er planlagt til 1. kvartal 2014.

Gaupe, tidligere kalt Pi, er et gassfelt i Nordsjøen. Planlagt investeringsbeløp er 2,7 milliarder, og prosjektet regnes å være i drift i 4. kvartal 2011.

Marulk er et gassfelt i Norskehavet som etter planen skal være i drift i 2. kvartal 2012. Ifølge Eni Norges utbyggingsplan skal det investeres 4 milliarder kroner her.

Nesten uendret anslag for 2010

De påløpte investeringene i første halvår av 2010 ble på 61,6 milliarder kroner. Dette er 44,2 prosent av operatørenes 2010-anslag.

Historisk gjennomsnittlig andel investeringer utført i første halvår er på 47,1 prosent.

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2010, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 139,4 milliarder kroner.

Dette er kun 0,2 milliarder kroner lavere enn anslått i forrige kvartal og 4,1 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2009.

Anslaget for 2010 er 4,1 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2009, gitt i 3. kvartal 2009.

Dette indikerer en svak nedgang i investeringsnivået i løpende priser i 2010, og at denne nedgangen kan avløses av ny oppgang i 2011.

Investerer mindre i felt i drift

Investeringene til felt i drift i 2010 blir nå anslått til 68,1 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder kroner lavere enn anslått i forrige kvartal.

Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2009, gitt i 3. kvartal 2009, representerer anslaget nå en nedgang med 2,9 milliarder kroner.

Det er feltene Ekofisk, Troll, Valhall og Oseberg som skiller seg ut med høyt investeringsnivå i år.

Saken oppdateres.

Publisert: