GJEDREM: Åpner pengesekken på nytt

Svein Gjedrem tilbyr bankene mer likviditet.

Larsen, Håkon Mosvold
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

Etter press fra en stadig større ansamlig av økonomer, kommer Norges Bank med en ny runde med såkalte f-lån for å bedre tilstandene i det fryktpregede pengemarkedet.

Også igår kom Norges Bank igår med tiltak i pengemarkedet, i form av f-lån, noe Handelsbanken omtaler som "ikke ekstraordinært" i sin morgenrapport.

Det som derimot antakelig er ekstraordinært, ifølge Handelsbanken, er at sentralbankens tilbud resulterte i utlån på 71,1 milliarder kroner.

"Etterspørselen er uvanlig høy" skriver sjeføkonom Knut Anton Mork og makroøkonom Shakeb Syed i rapporten.

Markedet er dommer

Om sentralbankens siste bidrag fra pengesekken er nok, synes sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre, det er vanskelig å si noe om.

DIN MENING: Kan norske banker gå overende? Si din mening i nye E24 Forum! (Obs! Under utvikling...)

Torsdag etterlyste han mer likviditet, noe sentralbanksjef Svein Gjedrem har etterkommet både senere samme dag og fredag morgen.

- Det er markedet som er den endelige dommeren, og det vil vise seg etterhvert om dette er nok, sier han til E24.

Han peker på at flere banker idag låner penger til 10 prosent, mens det lånes ut til 8 prosent. Dette gjør situasjonen alvorlig, og om det vedvarer må sentralbanken vurdere andre løsninger enn bare tilførsel av likviditet, mener Furre.

Senker ikke renten

Makroøkonom i DnB Nor Markets, Kyrre Aamdal, mener det er bra at Norges Bank legger ut f-lån og sikrer at det er nok kroner tilgjengelig i interbankmarkedet.

- At de legger ut solide volumer bidrar til at likviditetssituasjonen i norske banker bedres, men det gir ikke noe vesentlig bidrag til rentenivået, sier han til E24.

Nibor reflekterer renten internasjonalt, og usikrede lån mellom banker. Derfor er det ingen grunn til å tro at risikopremien for å låne penger banker imellom, målt i kroner, skal gå ned før tilliten er gjenopprettet i markedet, tror Aamdal.

- F-lånene smører systemet så bankene har det de trenger av likvide midler fra dag til dag, men dette er ikke et tiltak som hjelper for at renten skal komme ned.

Ut av støvet

Mens Furre mener Gjedrem har vært for passiv før gårsdagens lånetiltak, mener Aamdal det er vanskelig å komme med noen dom over sentralbanken nå.

Imidlertid mener han det er bekymringsverdig at visesentralbanksjefen Jan F. Qvigstad ved siste rentemøte uttalte at Norges Bank ikke ville foreta seg noe før støvet hadde lagt seg.

- Det kan være de må ruste seg til å gå ut i støvføyken, og ikke vente for lenge, sier Aamdal.

Han vil likevel ikke si at sentralbanken er for passive nå.

- De må samtidig ha en viss klarhet i bildet før de agerer, sier økonomen.

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler

  1. Venter kraftig rentekutt før nyttår

  2. - Gjedrem må åpne pengesekken

  3. - 0,5-kutt er ikke nok

  4. Annonsørinnhold

  5. Gjedrem har rikelig til låns

  6. Pengemarkedsrenten stiger videre