NÆRINGSMINISTER TROND GISKE: Giske vil handle mer med Russland

Mener Russland vil styrke rettsvern og redusere handelsbyråkratiet.

Publisert:,

Russland er et marked i vekst og der vil nærings- og handelsminister Trond Giske at Norge i større grad skal være.

- Det er forventet fire ganger mer vekst i Russland enn i EU i år, Russland kommer til å ha stigende kjøpekraft, det er et land med store naturressurser noe det kommer til å blI stor etterspørsel etter i fremtiden. I tillegg har vi næringsutviklingen i nord, jeg ser stort potensiale i samarbeid med Russland, sier Giske til E24.

Russerne åpne om utfordringer

Giske deltar denne uken på St. Petersburg internasjonale økonomiske forum, som ble åpnet av president Dmitrij Medvedev torsdag.

Han av opplever at er russerne åpne for å utvikle og modernisere landet på mange måter. Å styrke rettsvernet ved å få et mer uavhengig og forutsigbart rettsapparat og å redusere byråkratiet som ofte gjør veien vanskelig for norsk handelskontakt med Russland.

- Det er heller ingen hemmelighet at korrupsjon er et problem i Russland. Alle disse tingene har med investeringsvilje og næringsutvikling å gjøre. De var tøft rammet av finanskrisen, og det er forbilledlig at de tar opp at forholdene i Russland ikke er bra nok, sier Giske.

LES OGSÅ: - Korrupsjon koster Rusland hundrevis av milliarder

- Investorer trenger forutsigbarhet

Giske mener at for norske aktører i Russland er det nettopp denne forutsigbarheten som er en bøyg.

- En må være trygg på at investeringene ivaretas, mener Giske og nevner han er glad Telenor-saken ble løst, noe han regner som et positivt tegn. Likevel mener han flere forhold bør forbedres.

- Det er et stykke å gå før investorer føler seg trygge, sier Giske, som blant annet hadde møte med reprentanter fra Statoil, Orkla, Telenor og Jotun på programmet for todagersbesøket i St. Petersburg.

LES OGSÅ: - Russland ute av resesjon

Må bli WHO-medlemmer

Giske møtte første visestatsminister Viktor Zubkov i Oslo i mai. Da var sterkere handelstilknytning mellom landene et tema og møtet i St. Petersburg tar opp tråden derfra. Mellom annet har næringsministeren hatt samtale med Zubkov og har besøkt russiske skipsverft som produserer for norske rederier.

Prosessen rundt Russlands WHO-medlemsskap fortsetter. Men Russland har inngått tollunion med Kasakhstan og Hviterussland.

- Dette har gitt ekstra utfordring. Vi har vært tydlige på at gjennomføring av en frihandelsavtale mellom Russland og EFTA er avhengig av tilslutning til WHO. Dette for å få en ramme rundt konfliktløsing som er viktig å ha. Russland er store, og da har en samme regler å gå etter ved en konflikt, sier Giske.

LES OGSÅ: Ber Giske gå hardt ut mot russerne

Flere saker på E24