Frp-Siv vil ha krisemøte i regjeringen om bompenger

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen innkaller de andre partilederne i regjeringen til møte for å diskutere bompenge-krisen. Hun sier stat og kommunene må bla opp med mer penger for å skjerme bilistene.

BOM BOM: Frp-leder Siv Jensen opplever at velgere strømmer fra sitt parti til bompengepartier.

Foto: Helge Mikalsen
Publisert:

– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra folk om bompenger. Bombelastningen er blitt for høy. Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med partilederne i de fire regjeringspartiene, hvor vi skal sette oss med og diskutere situasjonen og se hva vi kan gjøre, sier Siv Jensen til VG.

– Hvilke tiltak foreslår du?

– Vi skal sette oss ned i ro og mak og se etter løsninger på kort og lang sikt, sier Jensen.

Bom stopp

Mandag har hennes regjeringskollega samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sendt en stopp-melding til Vegdirektoratet:

Fra nå av skal alle lokale bompengepakker krympes dersom det viser seg at kalkylene sprekker. De lokale selskapene får ikke lengre anledning til å øke takstene ut over det avtalte:

Heretter skal «kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres med kutt i porteføljen», skriver Dale i brevet.

Les også

Dale stanser økte bompenger i byene

Etter dagens standardregler kan takstene økes med inntil 20 prosent og innkrevingsperioden forlenges med inntil fem år dersom økonomien blir svakere enn forutsatt.

– De nye føringene betyr at bilistene ikke blir belastet med en generell økning av bompengetakstene om det ikke lenger er samsvar mellom inntektene og utgiftene i pakkene, skriver Dale i en pressemelding mandag.

Frp-krise

På direkte spørsmål fra VG om bompenge-motstanden ikke først og fremst er en Frp-krise hvor partiet blør velgere til de nye lokale bompenge-partiene, svarer Siv Jensen:

– Jeg tror alle ser at tålmodigheten der ute blant folk er slutt. Frp har alene frontet kampen mot bompengene og nå kommer andre etter.

– Hvis ikke bilistene skal betale: Hvordan skal du dekke inn regningen: Vi snakker om flere titalls milliarder kroner til veiprosjekter i Nasjonal transportplan?

– Staten må ta en større del av regningen. Og så er det altså slik at alle bompengepakkene som passerer Stortinget, kommer fordi det er fattet lokale flertallsvedtak: Jeg mener kommunene også må ta et større ansvar for de prosjektene de vedtar. Det gjelder blant annet Oslo-pakken og andre storbyer, sier Jensen.

Les på E24+ (for abonnenter)

Med denne elbilen tar giganten opp kampen med Tesla

Snakke med regjeringspartiene

– Hva betyr det i praksis?

– Det er noe av det vi nå skal diskutere med partilederne i regjeringen. De har stilt seg positive til initiativet, sier Frp-lederen.

I NRKs Politisk Kvarter mandag morgen, kalte både Venstre og Frp bompenger for usosialt, men der stoppet enigheten. For mens Frp nylig vedtok at de vil bruke 100 milliarder kroner på å fjerne bompenger, ønsker Venstre å beholde ordningen. Samtidig går de inn for at staten skal dekke en større andel av utgiftene bilistene i dag må punge ut for.

– Det var ikke akkurat enighet som kom frem da bompenger ble diskutert i Politisk kvarter i dag?

– Nei, det var ikke det. Vi er uenig i veiprisings-modellen som Venstre tar til orde for, fordi vi mener den ikke gir noen mindre belastning for bilistene, sier Jensen til VG.