Regjeringen varsler krisepakke på minst 100 milliarder

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner legger søndag kveld frem en ny krisepakke.

Publisert:

Regjeringen vil foreslå med to nye lånetiltak som samlet skal få en ramme på 100 milliarder kroner.

– Likviditet er det aller viktigste vi kan bidra med, men det er fortsatt sånn at vi ser for oss at det ikke er slutten på tiltakene. Også fremover må vi ha flere og bedre tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien, og også stille opp med tiltak når vi ser enden av tunnelen, sa Erna Solberg på en pressekonferanse søndag kveld.

Den nye krisepakken kommer to dager etter de første tiltakene fra regjeringen.

Les også

Her er regjeringens første krisetiltak

To lånegarantiordninger

– Alle de som i morgen vurderer hvordan bedriften skal gå videre hvilke permitteringer som kommer på bordet skal vite at det kommer nye ordninger som gjør at banker lettere kan låne ut penger til bedrifter som har mistet store deler av inntektene sine, sier Solberg.

Det opprettes nå to låne- og garantiordninger, en rettet mot små og mellomstore bedrifter, også en mot de største bedriftene.

Pakken rettet mot små og mellomstore bedrifter vil bli på 50 milliarder kroner i første omgang. Regjeringen vil senere vurdere å øke denne om det blir nødvendig.

– Med en slik garanti vil kriserammede bedrifter lettere kunne skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den tøffe tiden, sa Sanner.

Hjelp oss å kartlegge konsekvensene av coronaviruset: Har din bedrift permittert eller risikerer den konkurs?

– Må være forberedt på konkurser

Den andre ordningen er rettet mot de største bedriftene i landet. Disse selskapene låner i særlig grad penger gjennom obligasjonsmarkedet.

– Vi vil derfor foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Dette er en ordning som vi har gode erfaringer med fra tidligere, fortsetter Sanner.

Det er Folketrygdfondet som vil få oppgaven med å forvalte obligasjonsfondet.

Sanner understreket også at man nå arbeider med flere tiltak.

– Til tross for tiltakene vi setter inn, må vi være forberedt på at vi vil oppleve konkurser i Norge i den perioden vi nå går inn i, understreker finansministeren.

– Regjeringens mål er at en størst mulig del av norsk næringsliv og flest mulig arbeidsplasser overlever gjennom denne ekstraordinære tiden, sa Sanner.

Les også

Partiene diskuterer tiltak for næringslivet: – Vil bli kraftfulle forbedringer

La frem tiltak fredag

Fredag la regjeringen frem de første strakstiltakene for å gi lettelser til næringslivet. Disse diskuteres nå blant partiene på Stortinget. Du kan lese gjennom disse her:

  • Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå får problemer.
  • I tillegg vil regjeringen oppheve ventedagene før dagpengene starter for dem som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
  • Regjeringen vil også endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
  • I tillegg vil regjeringen endre skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Regjeringen vil midlertidig oppheve flypassasjeravgiften for flyginger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • I tillegg vil den oppheve samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.
  • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.
  • Kommuner som har hatt større utgifter enn beregnet som følge av virusutbruddet vil få mer penger
  • Pensjonister som bidrar helsepersonell under virusutbruddet, enten frivillig eller beordret, vil ikke få sin pensjonsutbetaling redusert eller endret.
Publisert: