Dette truer verdens vanvittige økonomiske opptur

Den rekordlange oppturen i verdensøkonomien fortsetter inn i 2019. Men det er deler av det vekstbildet som begynner å falme. 

Synet på verdensøkonomien har blitt mer pessimistisk så langt i 2019.