Olsen holder renten i ro

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten i ro på 0,75 prosent, men fastholder at neste renteheving kommer i mars neste år.

Publisert:

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer bakgrunnen for rentebeslutningen på en pressekonferanse klokken 10.30. Se pressekonferansen i ruten over.

På forhånd var det bred forventning blant analytikere om at renten ville bli holdt i ro.

Det var også ventet at sentralbanksjef Øystein Olsen ville varsle at han vil gå noe saktere frem med rentehevingene, og det gjør han også.

«Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport», skriver Norges Bank i en melding.

I september hevet Olsen renten for første gang på syv år, fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent. Han varslet ytterligere to renteøkninger i 2019. Dette fastholder banken også etter denne ukens rentemøte, ifølge Nordea Markets.

Les mer: Norges Bank senker rentebanen igjen: Men de sikter fortsatt mot to rentehopp i 2019

Neste heving i mars

Sentralbanksjefen og et enstemmig hovedstyre i Norges Bank holder også fast på forventningen om at neste renteheving skal komme i mars 2019.

Havner renten på én prosent blir det første gang siden 2015.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier Olsen.

Kronen styrket seg fra 9,74 til 9,71 mot euroen etter kunngjøringen.

Norges Bank frykter at dagens lave styringsrente kan bidra til at priser og lønninger skyter fart, og at det kan bli ustabilitet i økonomien. Det kan øke risikoen for tilbakeslag.

På den andre siden vil altfor raske rentehevinger kunne øke arbeidsledigheten og dempe prisveksten for mye, advarer banken.

«Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen», skriver Norges Bank.

Flere faktorer demper utsiktene

Det er flere faktorer som demper utsiktene til raske rentehevinger fremover:

På den andre siden har den norske kronen svekket seg mot andre valutaer etter oljeprisfallet, noe som isolert sett taler for høyere styringsrente i Norge.

Veksten i Norge har holdt seg omtrent som forventet, men Norges Bank venter økt aktivitet i blant annet oljesektoren i 2019, noe som isolert sett også trekker mot høyere renter.
Den siste tiden har mange aktører nedjustert sine utsikter for veksten hos handelsgigantene Kina og USA. Skulle den globale veksten bremse, kan det føre til at Norges Bank må bruke lenger tid enn planlagt på rentehevingene fremover.

Renteutgiftene dine vil stige

Etter rentemøtet i september la sentralbanksjefen opp til at renten vil nærme seg to prosent ved utgangen av 2021.

Det betyr i så fall at utlånsrenten til norske boliglånskunder vil nærme seg fire prosent.

Har du to millioner kroner i lån og utlånsrenten i banken stiger fra 2,5 prosent til 4 prosent, vil dine årlige renteutgifter stige fra 50.000 kroner til 80.000 kroner før skatt, en økning på 30.000 kroner.

Men sentralbankens rentespådommer det siste tiåret viser at de lovede hevingene ofte har uteblitt. Renten har blitt liggende på uvanlig lave nivåer, som i store deler av verden.

Les mer (+): Kan du stole på Øystein Olsens pinnsvin-prognose?

Også den svenske sentralbanken har fingeren på avtrekkeren. I oktober signaliserte Riksbanken at det var 50 prosent sjanse for en renteheving i desember eller februar. Neste møte i Riksbanken er 20. desember.

Publisert:
Gå til e24.no