Dette er Olsens viktigste budskap

Oljebremsens konsekvenser for norsk økonomi er den røde tråden i årets tale fra sentralbanksjefen.

OLJETEMA: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder sin årlige tale torsdag klokken 18.

Berit Roald
  • John Thomas Aarø
Publisert:

«Vi går fra særstilling til omstilling».

Det sier sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale torsdag.

En halvert oljepris som forsterker allerede fallende oljeinvesteringer på norsk sokkel – den viktigste vekstimpulsen siden finanskrisen – danner bakteppet for begivenheten.

«Men norsk økonomi er foreløpig langt unna en krisesituasjon», sier Olsen i talen.

Følg årstalen direkte i live-studio!

Men svakere oljeimpulser får konsekvenser. Olsen peker for eksempel i talen på at rundt én av ni jobber – om lag 300.000 totalt – er relatert til oljesektoren.

Dette betyr med andre ord at norsk økonomi må tilpasse seg.

Lavere lønnsvekst. Han peker på at kostnadsnivået må justeres, og mener lavere lønnsvekst må til. «Partene i arbeidslivet har her et særlig ansvar», sier han.

Stigende boligpriser og gjeld. Oljebremsen førte til at Norges Bank i desember i fjor kuttet styringsrenten for å dempe utslaget på norsk økonomi. Det førte igjen til at bankene hadde flere kuttrunder på sine boliglånsrenter. Olsen frykter at dette kan medføre at Ola og Kari Nordmanns gjeld stiger.

Han peker på at dette kan medføre at bankenes egenkapitalkrav, den såkalte motsykliske kapitalbufferen må økes.

Les også

Sentralbanksjefens beskjed til politikerne: Skru igjen oljekranen nå

«Sterk vekst i boligpriser og gjeld kan også gjøre det nødvendig for myndighetene å vurdere andre målrettede tiltak for å dempe risikoen knyttet til den høye gjelden hos husholdningene», sier Olsen.

Selv Rune Bjerke, sjef for Norges største bank, DNB, har advart mot et nytt rentekutt fra Olsen og Norges Bank.

Sentralbanksjefen peker også på at dersom boligprisene skulle falle med 30 prosent, kan én av fire husholdninger få en gjeld som er større enn boligens verdi.

«Dersom mange kutter i forbruket for å redusere gjelden, rammer det hele økonomien. Det kan i sin tur gi bedriftene betalingsproblemer. Da risikerer vi at økte tap i bankene kan forsterke nedgangen», sier Olsen.

Forsiktig med støttetiltak. Olsen forteller at regjeringen bør vurdere konsekvensene ved å dempe oljebremsen med mer ekspansiv finanspolitikk. Dette kan hindre den nødvendige omstillingen av norsk økonomi dersom oljeprisen blir liggende lav lenge, fremhever han.

Les også

Sentralbanksjefen: Vil ikke ta ansvaret for boligprisene alene

«Økt offentlig pengebruk kan gjøre arbeidskraften dyrere og motvirke at den blir tilgjengelig for annen konkurranseutsatt virksomhet».

Handlingsregelen. Sentralbanksjefen peker også på at en lavere oljepris gjør at inntektene til fondet blir magrere. Han trekker frem handlingsregelen, som sier at man ikke skal bruke mer enn fire prosent av den forventede realavkastningen fra Oljefondet. I realiteten har statsbudsjettet de siste årene belaget seg på rundt tre prosent. Den voldsomme veksten til Oljefondet har i praksis betydd at fire prosent ikke er hva det en gang var.

«Handlingsregelen har fungert som en langsiktig rettesnor for finanspolitikken i snart 15 år. Den har tjent hensikten. Nå er det behov for å stoppe opp. En fornuftig tilpasning til risiko er at man ikke sikter mot å øke bruken av oljeinntekter fra dagens nivå. Epoken med opptrapping av bruken av oljeinntekter kan ligge bak oss», sier Olsen.

Sentralbanksjefen sier på tampen at det «er evnen til omstilling som er nøkkelen til økonomisk fremgang.

På sedvanlig vis avslutter han:

«Vi må selv ta ansvar for hvor vi havner. Alltid. Uansett.»

Les også

Jensen inviterer ni økonomer til møte om oljenedturen

Les også

Ber Olsen kreve boligskatt nå

Les også

Rentekutt eller ikke? Uenige om hva Olsen bør gjøre

Flere artikler

  1. - Handlingsregelen i sin nåværende form har hatt sin tid

  2. – Kan være tegn på at finansielle ubalanser bygger seg opp

  3. Olsen mener oljepengene ikke er nok til å redde økonomien

  4. Annonsørinnhold

  5. Sjeføkonom håper Olsen gir politikerne refs

  6. SSB: Tre faktorer vil løfte norsk økonomi